Koka celiņš uz jūru
Autors L.Veinberga

Lai turpinātu dabas parka “Piejūra” (Natura 2000 vieta) videi draudzīgu pieejamību un  īstenotu biotopu apsaimniekošanu Buļļu, Daugavgrīvas un Mangaļsalas apkaimē, pirmdien, 10. janvārī Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja lēma par atbalstu projekta pieteikuma iesniegšanai Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajai projektu iesniegumu atlasei.

Sagatavotā projekta tiešais mērķis ir attīstīt antropogēno slodzi mazinošu infrastruktūru dabas parkā „Piejūra” iedzīvotāju, pilsētas viesu un teritorijas apsaimniekotāju vajadzībām, kā arī veikt kompleksus apsaimniekošanas pasākumus, lai uzlabotu Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu aizsardzības stāvokli.

Projektā plānots attīstīt trīs infrastruktūras objektus:

  • Veselības taku Vakarbuļļos, kas savienos Bullēnu ielas malā esošās stāvvietas un sabiedriskā transporta pieturu ar pludmali; 
  • Apsaimniekošanas un operatīvā transporta ceļa seguma izbūve Vakarbuļļos;
  • Apsaimniekošanas un operatīvā transporta ceļa seguma izbūve Daugavgrīvā. 

Savukārt plānotie biotopu apsaimniekošanas pasākumi 130 ha platībā ietver atsevišķu biotopu kvalitātes uzlabošanu un svešzemju augu sugu izplatības ierobežošanu, kas tiktu īstenoti sadarbībā ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu un SIA “Rīgas meži”.

Projekta kopējais budžets paredzēts līdz 595 089 eiro, no tiem Kohēzijas fonda līdzekļi – 505 825 eiro un Rīgas pašvaldības līdzfinansējuma daļa – līdz  89 264 eiro Projekta apstiprināšanas gadījumā tā sākšana plānota šā gada jūnijā.
Iecerētais projekts ir loģisks un secīgs turpinājums dabas parka “Piejūra” mūsdienīgai un ilgtspējīgai izmantošanai. Jau ziņots, ka Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 2018. gadā īstenojis projektu „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā „Piejūra” (Natura 2000 vieta)” un “LIFE CoHaBit”. To rezultātā Mangaļsalā un Daugavgrīvā veikta antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija, kur teritorijas labiekārtojums vērsts uz dabas vērtību saglabāšanu, papildus sniedzot gan aktīvas, gan izzinošas atpūtas iespējas piekrastē. 


Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Cilvēkresursu un komunikācijas nodaļa, e-pasts: daina.petersone@riga.lv