Covid-19 Uzņēmējdarbība

Nomas maksas atlaides

Uzņēmējiem pieejamas dažādas nomas maksas atlaides, ko piedāvā gan pašvaldības iestādes, gan pašvaldības kapitālsabiedrības. Piemēram, Rīgas domes Īpašuma departamentā par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību. Plašāka informācija attiecīgo iestāžu/uzņēmumu mājaslapās.

Atcelta nodeva par ielu tirdzniecību

Atcelta nodeva par ielu tirdzniecību, atvieglota terašu un galdiņu izvietošana. Plašāka informācija pieejama Rīgas pilsētas būvvaldē pa tālruni 67105800 vai mājaslapā www.rpbv.

Atbalsts jaunajiem uzņēmējiem

Tāpat kā citus gadus, jaunajiem uzņēmējiem iespējams pieteikties grantu programmā “Atspēriens” un programmā “Rīgas drosmes grants”. Plašāka informācija mājaslapā www.rdpad.lv

Dīkstāves atbalsts

Pieejams uzņēmējiem, kuru ieņēmumi salīdzinājumā ar 2020. gada augusta, septembra, oktobra vidējiem ieņēmumiem samazinājušies vairāk nekā 20 % apmērā un kuru darbinieki (visi vai daļa) atrodas dīkstāvē. Šis atbalsts pieejams arī pašnodarbinātajiem un patentmaksātājiem, kuru ieņēmumi salīdzinājumā ar 2020. gada augusta, septembra, oktobra vidējiem ieņēmumiem samazinājušies vairāk nekā 20 % apmērā. 

Atbalsts algu subsīdijai

Pieejams uzņēmējiem, kuru ieņēmumi salīdzinājumā ar 2020. gada augusta, septembra, oktobra vidējiem ieņēmumiem samazinājušies vairāk nekā 20 % apmērā un kuru darbinieki (visi vai daļa) strādā nepilnu darba laiku. Uz atbalsta izmaksas brīdi uzņēmumam nedrīkst būt nodokļu parāds, kas pārsniedz 1000 eiro, ja par to nav noslēgts grafiks.

Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai

Valsts atbalsta programma, kam varēs pieteikties, tiklīdz Eiropas Komisija būs pieņēmusi lēmumu par atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

Atbalsts skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem

Pieejams pašnodarbinātajiem, patentmaksātājiem, darbiniekiem (gan skaistumkopšanas speciālistiem, gan viņu atbalsta un administrācijas personālam), kas ir vai 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī bija nodarbināti pie darba devēja skaistumkopšanas nozarē.

Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana

Uzņēmēji un pašnodarbinātie, kam krīzes ietekmē radušās nodokļu nomaksas grūtības, var lūgt nodokļu maksājumus sadalīt vai atlikt uz laiku līdz trim gadiem.

Plašāka informācija par atbalsta instrumentiem un nosacījumiem to saņemšanai pieejama mājaslapā www.vid.gov.lv.