Informācija presei Mājokļi Pilsētvide
Notekūdeņu nostādinātājs

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments oficiāli pieņēmis ekspluatācijā rekonstruēto Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” notekūdeņu otrreizējo nostādinātāju.

Nostādinātāja pārbūve notika deviņus mēnešus, darbus veica SIA “Velve”. Projekta kopējās izmaksas – 1,25 miljoni eiro bez PVN.  

Kopumā Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva” ir 16 notekūdeņu nostādinātāji – seši pirmreizējai un desmit otrreizējai notekūdeņu nostādināšanai. Pašlaik jau pabeigta divu pirmreizējo un divu otrreizējo nostādinātāja pārbūve. SIA “Rīgas ūdens” notekūdeņu attīrīšanas un dūņu apsaimniekošanas optimizācijas projekta gaitā ir plānots rekonstruēt visus 16 nostādinātājus. Tie tiek ekspluatēti jau 30 gadus, un kalpošanas termiņš šobrīd jau strauji tuvojās beigām.

Paredzēts atjaunot nostādinātāju betona konstrukcijas, sarūsējušās metāla konstrukcijas nomainīt pret nerūsējošā tērauda materiāliem, izbūvēt jaunus skrēperus, otrreizējiem nostādinātājiem nomainīt arī dūņu sūcējus un veikt citus tehnoloģiskos uzlabojumus. 

Šie nostādinātāji ir nozīmīgs posms notekūdeņu attīrīšanas ķēdē. No pilsētas pa kanalizācijas spiedvadiem notekūdeņi vispirms nokļūst Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” iekārtu pieņemšanas kamerā, pēc tam – mehāniskajās restēs, ar kuru palīdzību tiek atdalīts rupjais piesārņojums (plastmasas iepakojums, gumijas izstrādājumi u.tml.), tad – smilšķērājos, no kuriem tālāk pirmējos nostādinātājos, kur noslēdzas notekūdeņu mehāniskās attīrīšanas posms. Šajos dzelzsbetona baseinos notiek notekūdeņos atlikušo un vēl neizšķīdušo suspendēto vielu nostādināšana, lai pēc tam tos varētu novirzītu uz aerācijas baseiniem, kur ar aktīvo dūņu palīdzību 24 stundu laikā, notiek notekūdeņu bioloģiskā attīrīšana.

Pēdējais posms ir otrreizējie nostādinātāji, attīrīto notekūdeņu nostādināšanai un aktīvo dūņu hidrostatiskai atdalīšanai. Pēc tam pilnībā attīrītie notekūdeņi tiek izvadīti Rīgas jūras līcī - no krasta līnijas 2,4 kilometru attālumā un aptuveni 15 metru dziļumā.


Informāciju sagatavoja: Arturs Mucenieks,  SIA “Rīgas ūdens” sabiedrisko attiecību speciālists, tālrunis: 29148643, e-pasts: arturs.mucenieks@rigasudens.lv