ANO Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes ekspertu sanāksme

Rīgā, 19. aprīlī, norisinājās starptautisku klimata ekspertu sanāksme, kuras laikā galvaspilsētas pašvaldība organizēja semināru “Klimata pārmaiņas un pielāgošanās tām pilsētās”, kurā Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) eksperti iepazīstināja klātesošos ar speciālo ziņojumu saistībā ar pilsētu pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Tāpat ANO Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) eksperti iepazīstināja klātesošos ar jaunāko pētījumu datiem, tostarp zaļās infrastruktūras un arhitektūras nozīmi pilsētvidē. Tāpat IPCC pārstāvji dalījās ar pilsētu izaicinošo ceļu uz klimatneitralitātes sasniegšanu, pilsētu zaļo zonu risinājumiem un citu valstu pieredzi.

Pasākumu atklāja Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Viesturs Zeps, pārstāvji no Pilsētas attīstības departamenta ziņoja par Rīgas zaļināšanas plānu, kā arī koka un jauno arhitektūru, zaļo infrastruktūru u.c. jautājumiem.

Seminārā piedalījās IPCC eksperti, Rīgas domes pārstāvji, pašvaldību un augstskolu pārstāvji, Latvijas Zinātnes padome, kā arī vides organizāciju pārstāvji.  

Seminārs skatāms ierakstā Rīgas pašvaldības Facebook kontā. Pasākumu moderēja žurnāliste, zaļā dzīvesveida atbalstītāja Eva Johansone.

Pasākums tapa sadarbībā ar Rīgas pilsētu, Klimata un enerģētikas ministriju un IPCC. IPCC izveidota 1988. gadā, un tās galvenais uzdevums ir apkopot un analizēt zinātniskos pētījumus par klimata pārmaiņām un sniegt politikas vadītājiem ieteikumus attiecībā uz šo jautājumu. IPCC apvieno 195 dalībvalstis.

Informāciju sagatavoja: Ineta Miglāne, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: ineta.miglane@riga.lv

IPCC eksperti piedalās seminārā