Apkaimēs Mājokļi Pilsētā Pilsētvide
Āgenskalna priedes

Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) 6. jūnijā aizvadīja pirmo “SUPERSHINE” projekta informatīvo pasākumu “Pagalma svētki Āgenskalna priedēs” ar mērķi veidot iedzīvotāju kopienu, kas vērš uzmanību uz daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektīvu renovāciju vesela kvartāla robežās.

Projekta pilotteritorija – Āgenskalna priežu kvartāls – ir 9,5 ha liels. Āgenskalna priedes ir pirmais vienlaidus apbūves dzīvojamo ēku masīvs Latvijā, kas būvēts no 1959. līdz 1961. gadam. Kvartālā ir 24 daudzdzīvokļu ēkas, katrā no tām ir 40 vai 60 dzīvokļi, kā arī viena 2020. gada daudzdzīvokļu jaunbūve. Pirmais “SUPERSHINE” projekta pasākums pulcēja vairāku māju iedzīvotājus, plaši apmeklēts bija REA informācijas punkts, kurā varēja saņemt informāciju par ēku atjaunošanu, kā arī iepazīt kvartālu renovācijas starptautiskās prakses piemērus. Noritēja interaktīvas darbnīcas bērniem un pieaugušajiem par “sapņu kvartāla” idejām, nākotnes tehnoloģijām, Āgenskalna priežu kvartāla energoneatkarību u.c. jautājumiem, kas bija organizētas sadarbībā ar biedrības “Free Riga” pārstāvi Zani Ruģēnu un SIA “Tet” eksperti Gunu Dātavu. Savukārt ēdiena gatavošanas meistarklasē, kuru vadīja meksikāņu izcelsmes šefpavārs Havjers Garsija (Javier Garcia), kurš jau 30 gadus dzīvo Latvijā un aktīvi iesaistās vietējo kopienu veidošanas iniciatīvās, māju iedzīvotāji iepazina viens otru un saliedējās. Visu pasākuma laiku klātesošos priecēja mūziķu duets. 


“Kvartālu pieeja” SUPERSHINE projekta izpratnē ir integrēta, visaptveroša pieeja, kas, papildus fokusam uz ēku atjaunošanu, paredz arī kvartālu dzīvesvides un ilgtspējas paaugstināšanu, tostarp, klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās klimata pārmaiņām risinājumus, integrējot atjaunīgās enerģijas ražošanas/uzkrāšanas, ilgtspējīgas mobilitātes, zaļās infrastruktūras, dabā balstītus u.c. risinājumus, izmantojot priekšrocības, ko sniedz enerģijas kopienas, veicinot kvartāla iedzīvotāju veselības un labklājības paaugstināšanos.

Projektam ir 100 % ES inovāciju un pētniecības programmas “Apvārsnis Eiropa” (Horizon Europe) finansējums. Projekta ietvaros nav paredzēts finansēt ēku atjaunošanu, tā mērķis ir izstrādāt finanšu instrumentus ēku energoefektivitātes paaugstināšanas finansēšanai (piem., integrējot publiskās un privātās partnerības (PPP), zaļā publiskā iepirkuma (ZPI), pūļa finansējuma u.c. elementus) un mudināt Āgenskalna priežu kvartāla dzīvokļu īpašniekus uzsākt ēku atjaunošanas procesu.


REA klientu apkalpošanas un informācijas centrs katru darbdienu piedāvā saņemt atbildes uz jautājumiem par māju atjaunošanu, biedrību dibināšanu, pašvaldības un valsts līdzfinansējuma programmām ēku atjaunošanai, energokopienu izveidošanu, kā arī atjaunīgo energoresursu izmantošanu u.c. REA klientu apkalpošanas centra darba laiks darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, apmeklējums pirms tam jāpiesaka, zvanot uz tālruni 67012437. Attālinātajām konsultācijām iespējams pieteikties: https://rea.riga.lv/lv/lapas/konsultacijas vai zvanot uz tālruni +37167012437.

Informāciju sagatavoja Solvita Brence-Kauste, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: solvita.brence@riga.lv