Informācija medijiem Izglītība Pilsētā un sabiedrībā
Uz papīra raksta ar pildspalvu

No pirmdienas, 8. janvāra, tiks atvērta pieteikšanās pašvaldības projektu konkursa „Latviešu valodas apguves nodrošināšana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros atbalstītajiem bezmaksas latviešu valodas kursiem. Līdz novembrim apmācības šajos kursos plānots nodrošināt vismaz 760 iedzīvotājiem.

Bez maksas latviešu valodu ir iespēja apgūt tiem, kas deklarējuši savu dzīvesvietu Rīgā, kā arī Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri dzīvo Rīgā un var apmeklēt pašvaldības organizētus kursus. Kursi ir pieejami pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, izņemot skolēnus un bezdarbniekus. Valodas apguve tiks nodrošināta A un B līmenī.

Informācija par pieteikšanos, tajā skaitā kontakttālrunis un izglītības iestāžu atrašanās vietas, pieejama interneta vietnē apkaimes.lv sadaļā “Integrācija”, apakšsadaļā “Latviešu valodas kursi”. Valodas apmācības vietu Rīgas iedzīvotāji paši varēs izvēlēties atbilstoši pievienotajam sarakstam. Pieteikšanās notiek, pašam dalībniekam sazinoties ar izvēlēto izglītības iestādi vai nu elektroniski, vai pa norādīto tālruni.

Pašvaldība kopš 2011. gada īsteno projektu konkursu, kurā piešķir finansējumu izglītības iestādēm latviešu valodas apguves nodrošināšanai pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem. Kopš 2011. gada kursus kopā pabeiguši gandrīz 15 000 rīdzinieku. Šogad konkursā atbalstīti 7 projekti par kopējo summu 130 200 eiro.

8 січня розпочинається прийом заявок на курси латиської мови, що підтримуються муніципалітетом

З понеділка, 8 січня, розпочинається прийом заявок на безкоштовні курси латиської мови, які підтримуються в межах конкурсу проектів муніципалітету «Забезпечення вивчення латиської мови для мешканців міста Риги». Очікується, що до листопада на цих курсах буде підготовлено щонайменше 760 мешканців.

 

Безкоштовні курси латиської мови доступні для тих, хто задекларував своє місце проживання в Ризі, а також для цивільних мешканців України, які проживають у Ризі і можуть відвідувати курси, організовані муніципалітетом. Курси відкриті для повнолітніх мешканців Риги, окрім студентів та безробітних. Вивчення мови відбуватиметься на рівні А та В.

 

Інформацію про процес подання заявок, у тому числі контактні телефони та місце розташування навчальних закладів, можна знайти на сайті apkaimes.lv у розділі «Інтеграція», підрозділі «Курси латиської мови». Мешканці Риги зможуть обрати місце для проходження мовних курсів згідно з переліком, що додається. Заявку можна подати, звернувшись до обраного навчального закладу в електронному вигляді або по телефону.

 

З 2011 року муніципалітет проводить конкурс проектів, в рамках якого надається фінансування навчальним закладам для забезпечення навчання латиській мові дорослих мешканців Риги. Всього з 2011 року курси закінчили майже 15 000 осіб. Цього року в межах конкурсу підтримані 7 проектів на загальну суму 130 200 євро.