Apkaimēs Pilsētvide
Velojosla

11. septembrī tiks uzsākti būvdarbi veloceliņa posma “Rīga – Jūrmala” atjaunošanai Babītes novada teritorijā. Līdz 2021. gada 4. janvārim plānots atjaunot asfalta segumu, izvietot atpūtas soliņus un atkritumu urnas, kā arī veikt apzaļumošanas darbus. Kopējais atjaunojamā posma garums – 2,7 km. 

Projektēšanas darbus veic SIA “Projekts EAE”, būvdarbus  – akciju sabiedrība “A.C.B.”. Projekts tiek finansēts no Babītes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem par kopējo līgumsummu 179 279,22 EUR.

UZMANĪBU! Būvdarbu laikā veloceliņš nebūs slēgts, tomēr aicinām būt piesardzīgiem un rēķināties ar būvdarbu radītajiem apgrūtinājumiem! 

Māra Mičule, Babītes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste