Publikācijas datums:
RVP FD 2024/1
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Pasūtītājs
RD iestāde: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments. RD iestādes kods: 215
Iepirkuma procedūra
Sarunu procedūra