Publikācijas datums:
Grozījumu datums:
RD IP 2022/91
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēmā

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'IRG' SIA
Pasūtītājs
RD iestāde: Rīgas domes Iepirkumu pārvalde. RD iestādes kods: 1514
Līguma izpildes vieta
Rīga (LATVIJA), LV-1539
Iepirkuma procedūra
2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi
Kontakti

rdpi [at] riga.lv