Publikācijas datums:
Grozījumu datums:
RD IKSD 2020/8
Līgums noslēgts
Paredzamā līgumcena
279003.6
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēmā

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
LAS
Pasūtītājs
RD iestāde: RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS. RD iestādes kods: 210
Līguma izpildes vieta
Attiecīgās Konkursa daļas tehniskajā specifikācijā norādītā adrese Rīgā. (LATVIJA), -
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Kontakti

kristine.graudumniece [at] riga.lv