Publikācijas datums:
RD PAD 2016/33
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “ARH STADIJA”
Pasūtītājs
RD iestāde: RĪGAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS. RD iestādes kods: 207
Iepirkuma procedūra
Sarunu procedūra