Ņemot vērā, ka liela daļa Rīgas izglītības iestāžu vecāko klašu skolēnu jau kopš 2020./2021. mācību gada sākuma mācās attālināti, kā arī izsludinot ārkārtas situāciju 2020.gada novembrī uz attālināto mācību modeli tika pārcelti arī jaunāko klašu skolēni, kas rezultējas ar to, ka kopumā aptuveni vismaz četrus mēnešus gandrīz visi Rīgas izglītības iestāžu skolēni mācās attālinātajā režīmā. Šī brīža situācija liecina tikai par to, ka lielākā daļa skolnieku tā arī  mācības neatsāks šajā mācību gadā!

Mūsu Rīgas domes deputātu frakcija “SASKAŅA” sociāldemokrātiskā partija vērsās ar iniciatīvu piešķirt vienreizējo pabalstu 50.00 euro apmērā par katru skolēnu, kurš mācās attālināti, pie Rīgas domes priekšsēdētāja, kas vienlaicīgi ir Finanšu un administrācijas lietu komitejas priekšsēdētājs. Pabalsta mērķis ir palīdzēt skolēnu vecākiem līdzfinansēt izdevumus, kas radušies  attālinātā mācību procesa nodrošināšanai, t.i. interneta pieslēguma nodrošināšanai, materiālu drukai, utt.

Diemžēl, mūsu iniciatīva nenonāca līdz dzirdīgām ausīm. Tā vietā, lai rastu iespēju un meklēt risinājum kā šos līdzekļus piešķirt, tika norādīts uz to, ka līdzekļu pieprasījums neatbilst Rīgas domes rezerves fonda līdzekļu piešķiršanas kritērijiem. 

Ņemot vērā, ka šobrīd ir ārkārtas situācija un nav zināms, kad tā beigsies, būtu tikai saprotami un loģiski, ja pašvaldība spertu soli pretī saviem iedzīvotājiem un sniegtu atbalstu grūtā brīdī!

Anna Vladova, frakcijas ""Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija" vadītāja vietniece