Lai nodrošinātu pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbībai un mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Rīgā, frakcija “Gods kalpot Rīgai” ierosina virknei nozaru paredzēt nekustamā īpašuma atvieglojumus līdz 90%.

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos. Rīgas domes 09.06.2015. saistošie noteikumi Nr.148  “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” paredz pazeminātas likmes par īpašuma, kas tiek izmantots dzīvošanai un kur ir deklarēta kāda fiziska persona. Pamatojoties uz valdības lēmumiem, epidemioloģisko apsvērumu dēļ virknei nozaru ir aizliegums veikt saimniecisko darbību vai satur tādus nosacījumus, kas izslēdz nekustamā īpašuma  izmantošanu saimnieciskajai darbībai.

Minēto apsvērumu dēļ, esam sagatavojuši  un iesniedzam saistošo noteikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Rīgā” projektu, kas nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus saimnieciskās darbības veicējiem, nosakot  viesu izmitināšanas, sabiedriskās ēdināšanas, skaistumkopšanas, sporta un bērnu izklaides pakalpojumu sniedzējiem 90 % un tirdzniecības veicējiem – 50% atvieglojumu no aprēķinātā nodokļa summas par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus paredzēts piešķirt par laikposmu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam un nodokļa atvieglojumus piešķirtu tikai par atbilstošo nekustamā īpašuma daļu.

“Ņemot vērā to, ka pašvaldība nošķir likmes gadījumā, ja īpašums tiek izmantots dzīvošanai vai saimnieciskajai darbībai, pašvaldībai nav ne tiesiska, ne morāla pamata iekasēt nekustamā īpašuma nodokli par īpašumu, ko aizliegts vai nav iespējams izmantot saimnieciskajai darbībai,” uzskata frakcijas “Gods kalpot Rīgai” frakcijas vadītājs deputāts Juris Radzevičs.