Adrese
Tērbatas iela 2D
Telpas
Estrāde

Adrese: Tērbatas iela 2D, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 005 0005 015)

Platība: Estrādes ēka ar platību 227,5 m2

Nomas maksa: 

  • Par 1 stundu – 50,00 EUR (bez PVN);
  • Par 1 dienu – 200,00 EUR (bez PVN)

Papildus nomas maksai nomniekam  jāsedz īpašuma apsaimniekošanas un uzturēšanas izmaksas

Apraksts: Īpašumam ir nodrošināta elektroapgāde, aukstā ūdens apgāde un kanalizācija.

Pilns pakalpojuma apraksts

KONTAKTINFORMĀCIJA