Вилнис Кирсис

Vilnis Ķirsis

Rīgas domes priekšsēdētājs
Rātslaukums 1, LV-1050, 220.kab.
Vilnis.Kirsis [at] riga.lv

Domes priekšsēdētājs:

 • vada domes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās;
 • pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām;
 • bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domes tiesā;
 • domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus;
 • vada finanšu un administrācijas lietu komitejas darbu;
 • dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem;
 • ierosina jautājumu izskatīšanu domē un komitejās;
 • sagatavo izskatīšanai domes sēdes valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus;
 • atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir dome;
 • var ierosināt attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo vietējo valsts pārvaldes iestāžu vadītāju vai šo iestāžu amatpersonu atlaišanu no ieņemamā amata;
 • veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta lēmumos, pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.

Frakcija: Jaunā VIENOTĪBA

Ievēlēts no saraksta: Jaunā VIENOTĪBA

      Pieņemšanas diena                          Pieņemšanas    laiks Tālrunis                   Pieņemšanas vieta             

Mēneša otrā otrdiena, pēc iepriekšēja pieraksta

16.00– 18.00 80000800

Rātslaukums 1, 220.kab.

Dzimšanas gads: 1980
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Rīga
Tautība: Latvietis
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: Dzimtā

Darbavieta:

 • Politiskā partija "Vienotība", Valdes loceklis    
 • Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, Ministra padomnieks ekonomikas un enerģētikas jautājumos    
 • Latvijas Republikas Zemessardze, Vecākais zemessargs    

Izglītība:

 • 2004 - Latvijas Universitāte, Maģistra grāds tautsaimniecības analīzē un prognozēšanā
*Informācija par deputātu no Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapas