Вилнис Кирсис

Vilnis Ķirsis

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, 213.kab.
Vilnis.Kirsis [at] riga.lv

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka Viļņa Ķirša pārraudzībā ir  Rīgas pilsētas attīstība un plānošana un satiksmes infrastruktūras un transporta jautājumi.

Atbilstoši savai kompetencei:

 • uzrauga Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un Rīgas domes Satiksmes departamenta darbu un var dot uzdevumus šo departamentu direktoriem;
 • atbild par normatīvo aktu, Rīgas domes lēmumu, Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumu izpildi savās atbildības jomās;
 • ierosina jautājumu izskatīšanu Rīgas domes sēdēs, Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejā un Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejā;
 • veicina Rīgas pilsētas pašvaldības sadarbību ar ministrijām un Ministru kabinetu pilsētas attīstības projektu virzības izskatīšanai Ministru kabinetā un ministrijās;
 • veicina valsts un Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistīšanu satiksmes, transporta un pilsētas attīstības projektiem;
 • sadarbībā ar Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku Edvardu Smiltēnu, kura atbildībā ir Pierīgas sadarbības jautājumi, izstrādā priekšlikumus Rīgas un Pierīgas kopīgo transporta problēmu risinājumiem;
 • iesniedz priekšlikumus par darba grupu, komisiju vai padomju izveidošanu, iesaistot tajās Rīgas pilsētas pašvaldības administrācijas darbiniekus, kā arī attiecīgās jomas ekspertus un Rīgas iedzīvotājus.

Frakcija: Jaunā VIENOTĪBA

Ievēlēts no saraksta: Jaunā VIENOTĪBA

      Pieņemšanas diena                          Pieņemšanas    laiks Tālrunis                   Pieņemšanas vieta             

Mēneša otrā otrdiena, pēc iepriekšēja pieraksta

16.00– 18.00 80000800

Rātslaukums 1, 213.kab.

Dzimšanas gads: 1980
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Rīga
Tautība: Latvietis
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: Dzimtā

Darbavieta:

 • Politiskā partija "Vienotība", Valdes loceklis    
 • Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, Ministra padomnieks ekonomikas un enerģētikas jautājumos    
 • Latvijas Republikas Zemessardze, Vecākais zemessargs    

Izglītība:

 • 2004 - Latvijas Universitāte, Maģistra grāds tautsaimniecības analīzē un prognozēšanā
*Informācija par deputātu no Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapas