Sekretariāts organizē, kārto un kontrolē lietvedības un arhīvniecības jautājumus Rīgas domē, nodrošina metodisko vadību Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas un iestāžu vienoto sistēmu lietvedības jomā, organizē Rīgas domes deputātu pieņemšanas, kārto deputātu uzskaites lietas, frakciju un deputātu bloku pieteikumu lietas.