Pamatojoties uz Rīgas domes 19.04.2016. saistošo noteikumu Nr.198 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” 10.punktu, ir noteiktas saskaņotās pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas.