Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas vizuālais risinājums, izvietojums, aizņemamās teritorijas platība un konstrukciju izmēri jāsaskaņo Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

Procesa apraksts

 1. Informācijas solis
  Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā jāsaskaņo sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas vizuālais risinājums, izvietojums, aizņemamās teritorijas platība un konstrukciju izmēri.

 2. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai pa pastu.
  Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, atstājot dokumentus tiem īpaši paredzētā dokumentu skapī, vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, atstājot dokumentus tiem īpaši paredzētā pastkastē. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā dokumentu iesniegšana klātienē tiek nodrošināta otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās.
  Pirmdienās dokumentus var iesniegt tikai elektroniski.
  Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem
  aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu un citus nepieciešamos dokumentus.
  Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem.
  Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. “Iesniegums ielu tirdzniecības/sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas vizuālā risinājuma saskaņošanai” (veidlapa Nr.DA_120_v2);
  2. Paredzamās vietas krāsaina fotofiksācija bez tirdzniecības vietas izvietojuma;
  3. Objekta novietne inženiertīklu situācijas plānā vai zemes robežu plānā M 1:250 vai 1:500 (A4 formātā) ar piesaistēm un izmēriem;
  4. Vietas iekārtojums, mēbeļu (atsevišķos gadījumos arī grīdas) izvietojums shēmā M 1:100 vai M 1:250 ar izmēriem;
  5. Detaļu dizains (mēbeles, saulessargi/lietussargi, norobežojošie elementi, apgaismojums, puķu kastes
  un citi elementi);
  6. Vizualizācija vides kontekstā;
  7. Griezums M 1:100 ar augstumu atzīmēm, ja paredzēts mākslīgās grīdas segums, markīzes, saulessargi/lietussargi, puķu kastes un citi elementi;
  8. Rīgas domes Satiksmes departamenta saskaņojums (ja darbība plānota ielu sarkanajās līnijās).
  Gadījumā, ja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā paredzēts veidot slēgtus, telpiskus
  risinājumus, izvietot būves (kioskus, paviljonus, terases ar pamatiem vai tamlīdzīgus objektus), to novietošana vai jauna būvniecība ir jāsaskaņo būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Sabiedriskās ēdināšanas vietas vizuālā risinājuma saskaņojumu iespējams saņemt klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Dzirnavu ielā 140, Rīgā vai tas tiek nosūtīts elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi, vai ierakstītā pasta sūtījumā uz iesniedzēja norādīto adresi.

  Dokumentus klātienē iespējams saņemt pirmdienās no plkst. 13.00 – 17.00, trešdienās un piektdienās no plkst.9.00 – 13.00. Lai pieteiktu dokumentu saņemšanu, jāveic iepriekšējs pieraksts, zvanot uz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Zvanu centru pa tālruni: 67105800.