Rīgā turpina pieaugt pieprasījums pēc jaunām teritorijām privātmāju būvniecībai. Turpinot meklēt risinājumus, maija sākumā Rīgas domes sēdē tika pieņemts lēmums par Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Vadžu ielā 8, Rīgā, atsavināšanu. Minētais nekustamais īpašums atrodas skaistā un mierīgā vietā pie Rīgas robežas un to varēs izmantot dzīvojamo māju būvniecībai, veicinot savrupmāju un mazstāvu mājokļu apbūves attīstību galvaspilsētā. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks norāda, ka šis lēmums tika pieņemts, lai sekmētu Rīgas konkurētspēju mājokļu tirgū ar Pierīgu, atbilstoši pašvaldības mājokļu politikas mērķiem, kā arī tas nodrošinās papildu finanšu līdzekļus, kurus varēs novirzīt pilsētas attīstībai.

"Šobrīd rīdzinieki turpina vairāk izvēlēties dzīvot privātmājās, un pieprasījums pēc īpašumiem Rīgā ir augsts, taču piedāvājums privātmājām vai to būvniecībai piemērotiem zemes gabaliem ierobežots un nepietiekams. Tas savukārt sekmē iedzīvotājiem izvēlēties dzīvi Pierīgā, lai gan darbavietas ir Rīgā. Mēs savos attīstības plānos arvien vairāk fokusēsimies uz šo jautājumu risināšanu, lai saglabātu iedzīvotājus Rīgai un vienlaikus dotu tiem iespējas piepildīt savu sapni par privātmāju ar zaļo teritoriju tepat pilsētas teritorijā. Jāuzsver, ka Rīga ir piemērota vieta ģimenēm, jo ir viena no zaļākajām, mežainākām un ūdeņiem bagātākā galvaspilsētām Eiropā ar labi attīstītu infrastruktūru," atzīst Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.

Nekustamais īpašums Vadžu ielā 8, kas atrodas skaistā un mierīgā vietā pie Rīgas robeža, ir zemes gabals 56 918 m² platībā. Šis īpašums būs pieejams ar nosacījumu to izmantot dzīvojamo māju būvniecībai, veicinot savrupmāju un mazstāvu mājokļu apbūves attīstību. Šāda rīcība atbilst Rīgas teritorijas plānojuma grafiskās daļas noteikumiem un nodrošinās teritorijas atļauto izmantošanu.

"Šā nekustamā īpašuma pārdošana izsolē palīdzēs pašvaldībai risināt mājokļu pieejamības jautājumu un nodrošinās papildu resursus pilsētas attīstībai. Juglā un Bukultos arvien vairāk dzimst bērnu, un ir lieliski, ka mēs varam palīdzēt jaunām ģimenēm iegūt savu īpašumu apkaimēs, kas ir augošas," norāda E.Ratnieks.

Atsavinot šo īpašumu, Rīgas pašvaldība veicinās mājokļu pieejamību, ieguldīs mājokļu būvniecībā un radīs uzņēmējdarbības interesi par nekustamā īpašuma iegādi. Šādi pasākumi atbilst valsts politikas nostādnēm un veicinās ekonomikas attīstību, vienlaikus sniedzot iedzīvotājiem jaunas mājokļu iespējas. Lēmums par šā īpašuma atsavināšanu tika pieņemts, ņemot vērā sabiedrības intereses un Rīgas pašvaldības mērķus.

Turklāt, šā īpašuma pārdošana izsolē sniegs papildu resursus pašvaldībai, kas tiks izmantoti dažādu sabiedriski svarīgu projektu īstenošanai un infrastruktūras uzlabošanai Rīgā. Tādējādi nekustamā īpašuma atsavināšana kļūst par vērtīgu pasākumu, kas ne tikai sekmē mājokļu pieejamību, jaunu ģimeņu piesaisti un uzņēmējdarbības interesi, bet arī sniedz finansiālu atbalstu pašvaldības projektu īstenošanai un pilsētas infrastruktūras uzlabošanai.

Publicēts: 29.05.2024.