Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks uzskata, ka domes sēdē atbalstītais priekšlikums par Rīgas atbalsta centra izveidi uzņēmējiem ir jauns pašvaldības modelis darbam ar uzņēmējiem, kurā galvenie pīlāri ir pašvaldības atvērtība uzņēmējdarbībai, dialogs un uzņēmēja laika ekonomija, mazinot birokrātiskos un administratīvos procesus.

Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-" Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” un Latvijas Reģionu Apvienības frakcijas vadītājs Einārs Cilinskis uzsver, ka “Rīgas atbalsta centrs nodrošinās uzņēmējiem vienkāršotu pieeju pašvaldības pakalpojumiem, konsultācijām un resursiem, vienlaikus palīdzot pašvaldībai labāk izprast un atbalstīt uzņēmējdarbības vajadzības un izaicinājumus. Vienlaikus tas ietvers rīkus, lai aktualizētu un risinātu uzņēmējdarbības vides traucējošos faktorus, kuriem ir starpinstitucionāls raksturs, nodrošinot sistēmisku pieeju.”

“Šis centrs ir pozitīvs signāls uzņēmējiem par to, ka viņi ir ne tikai gaidīti Rīgā, bet esam gatavi proaktīvi spert soļus veidojot savstarpējo sadarbību ar mazāku birokrātiju un administratīvo slogu un ieklausoties viņu viedoklī par uzņēmējdarbību traucējošiem faktoriem pašvaldībā. Esmu pārliecināts, ka tas būs biznesa vides akselators, lai sekmētu pilsētas konkurētspēju investīciju piesaistē, uzlabotu uzņēmējdarbības vidi un vienkāršotu birokrātiskos procesus. Šī jaunā sadarbības modeļa izveide nebūtu iespējama bez mūsu sadarbības partneriem – LDDK un LTRK, ar kuriem pēdējā gada laikā veidojusies cieša sadarbība un sapratne par būtiskiem jautājumiem bremzējošo faktoru ietekmes mazināšanā,” norāda Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.

Vicemērs arī norāda, ka šajā konceptā tika iestrādāta ideja, kas mazina iespēju “futbolēt” jeb pāradresēt iesniegumu no vienas struktūrvienības uz citu. Rīgas domes 30.08.2023. sēdē apstiprinātais Jura Radzeviča (frakcijas “Gods Kalpot Rīgai””) priekšlikums paredz Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra nolikumā nostiprināt vienas pieturas aģentūras principu – apkaimju iedzīvotāju centrā saņemto jautājumu, iesniegumu, ierosinājumu un sūdzību virzību uzrauga centra darbinieks, kas arī nodrošina atbildes sniegšanu iesniedzējam.

Frakcijas “Gods Kalpot Rīgai”” vadītājs Juris Radzevičs: “Ikviena rīdzinieka interesēs ir lēta un efektīva pilsētas pārvalde, kas nodrošina iedzīvotāju un uzņēmēju individuālās vajadzības. Minēto mērķu īstenošanai nepieciešams pilnveidot darbu ar iesniegumiem, sūdzībām un projektiem, nodrošinot to atbalstu vienā institūcijā no to iesniegšanas brīža, īstenojot vienas pieturas aģentūras principu. Attiecīgi grozījumi tika iestrādāti Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra nolikumā, uzdodot tam veikt šo funkciju, tādējādi iedzīvotājiem un uzņēmējiem būtu iespēja visu informāciju saņemt vienā vietā. Tas veicinātu iedzīvotāju līdzdalību un uzlabotu uzņēmējdarbības vidi.”

Svarīgs atslēgas elements jaunajā modelī būs “kontaktpunkts” jeb viena vieta, kur uzņēmējs var vērsties un risināt ar pašvaldību saistītus jautājumus uzņēmējdarbības uzsākšanai un tālākai attīstīšanai. Šī vienlaikus tiks veidota kā domu, pieredzes un zināšanu apmaiņas platforma, kurā nozaru pārstāvji sarunājas ar pašvaldības speciālistiem, veido tīklošanās pasākumus un ģenerē idejas. Vēl arī tiks izveidota digitāli risinājumi pašvaldības portālā, kur vienuviet ērti būs atrodami metodiskie materiāli, ceļveži uzņēmējdarbības nodrošināšanai un pašvaldības atļauju saņemšanai. Viena no pirmajām lietām būs līdz gada beigām pārskatīt un izstrādāt rīcības uzņēmējdarbību bremzējošas birokrātijas mazināšanai, piemēram, atvieglojot procesu telpu lietošanai, āra kafejnīcu darbībai, ielu tirdzniecībai, u.tml.

Plānots, ka līdz gada beigām noritēs sagatavošanās darbi.

Rīgas vicemērs Ratnieks kopā ar Rīgas domes Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-" Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” un Latvijas Reģionu Apvienības frakcijas deputātiem rīko regulāras tikšanās ar uzņēmēju organizācijām ar mērķi uzklausīt to idejas un priekšlikumus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai galvaspilsētā. Ekonomiskās konkurētspējas stiprināšana Baltijas valstu reģiona un Ziemeļvalstu mērogā ir viena no jaunās domes koalīcijas prioritātēm.