Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks ar sociālajiem uzņēmumiem tikšanās ietvaros vienojies par ciešāku sadarbību Rīgā, lai kopīgi veicinātu šī uzņēmējdarbības veida attīstību.

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Regita Zeiļa norāda, ka Rīgā atrodas aptuveni puse reģistrēto sociālo uzņēmumu, līdz ar to sadarbības stiprināšana tiem ir ļoti svarīga, ņemot vērā viņu ieguldījumu sabiedrības labā: “Sociālie uzņēmumi novērtē šāda veida tikšanās un iespēju klātienē izrunāt, diskutēt par sev svarīgiem jautājumiem. Tas ir īpašs novērtējums tam darbam, ko mēs ikdienā darām mūsu sabiedrības labā!”

Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks: “Sociālā uzņēmējdarbība ir svarīgs atbalsts sabiedrībai, īstenojot mērķētus projektus konkrētām iedzīvotāju vajadzībām. Redzu, ka Rīgā šai darbības nišai ir liels potenciāls, kas var arī ikdienā atvieglot pašvaldības darbu kvalitatīvākas dzīves veidošanā iedzīvotājiem. Šīs tikšanās mērķis ir izprast sociālās uzņēmējdarbības vajadzības un, kopīgi sadarbojoties, veicināt šī uzņēmējdarbības veida attīstību. Šādas tikšanās turpināsim arī nākotnē.”

Tikšanās laikā abas puses vienojās par ciešāku sadarbību vairākās jomās: pašvaldības īpašumā esošo telpu pieejamību šo uzņēmumu darbības īstenošanai, atbalstošas nekustamo īpašumu nodokļu politikas izstrādē, kā arī nākotnē atbalstu atsevišķu pilotprojektu īstenošanā. Vienlaikus Rīgas dome iepazīstināja ar jauno Rīgas atbalsta centru uzņēmējiem, kas kalpotu par vienotu kontaktpunktu sociāliem uzņēmējiem, kur vērsties ar vajadzībām.

Pēc Rīgas vicemēra Edvarda Ratnieka iniciatīvas 7. novembrī notika Rīgas domes un sociālo uzņēmēju tikšanās, lai pārrunātu ciešākas sadarbības iespējas Rīgas pilsētā un veicinātu tās attīstības potenciālu pašvaldības teritorijā.

Tikšanās laikā sociālie uzņēmēji tika iepazīstināti ar aktualitātēm Rīgas pašvaldībā uzņēmumu atbalsta jomā, tostarp, topošo Rīgas atbalsta centru uzņēmējiem, kas ir jauns pašvaldības modelis darbam ar uzņēmējiem, mazinot birokrātiskos un administratīvos procesus. Tāpat tiks pārrunātas arī atbalsta programmas Rīgas uzņēmējiem, kā arī pilsētas nekustamo īpašumu pieejamība.

Savukārt Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Regita Zeiļa iepazīstināja ar sociālās uzņēmējdarbības vajadzībām Rīgā un tās darbības jomām. Tikšanās ietvaros vairāki sociālie uzņēmumi iepazīstināja ar savu darbību un ieskicēja vajadzības un priekšlikumus.

No Rīgas domes puses tikšanās piedalīsies arī Pilsētas īpašumu komitejas vadītājs Dainis Locis, Sociālo jautājumu komitejas vadītājs Juris Radzevičs, Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras pārstāvis Arnis Pūciņš un Rīgas apkaimju iedzīvotāju centra vadītājs Raivis Knoks.