18. marta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē atbildīgais departaments skaidro, ka īstenojot grozījumus Vispārējās izglītības likumā - par  pirmskolas izglītības programmas nodrošināšanu latviešu valodā visos bērnudārzos, ir rasts konstruktīvs risinājums. Tas paredz mazākumtautību bērnudārzos pārveidot grupas ar mācībām latviešu valodā, no jau šajās pirmskolas izglītības iestādēs esošajām.    

RD IKSK locekle, deputāte Antoņina Ņenaševa (Par!/PROGRESĪVIE) norāda: “RD Izglītības departamenta darbinieki, īstenojot šos grozījumus, ir savlaicīgi komunicējuši gan ar mazākumtautību bērnu dārzu administrāciju, kā arī ar vecākiem, apzinoties, ka šī ir tēma, kur visas pozīcijas ir jāizrunā, lai nerastos aplamas interpretācijas. Un veids - kur esoša nokomplektēta grupa, sasniedzot obligāto izglītības vecumu (no 5.g), kopā ar saviem pedagogiem pāriet uz mācībām latviešu valodā, ir ļoti konstruktīvs risinājums. To atbalsta arī vecāki, jo šādi bērna vecumam atbilstošai uztverei, atraktīvā veidā tiks apgūtas latviešu valodas prasmes, kas uzsākot mācības skolā, bērniem būs priekšrocība. Tas ir valsts likumam atbilstošs solis, kuru nekādā gadījumā nevajadzētu sasaistīt ar politisku kontekstu Rīgā. No pašvaldības puses mēs sniegsim atbalstu ar mācību līdzekļu iegādi, kā arī iespēju pedagogiem stiprināt valodas zināšanas. Te gan jānorāda, ka šis lēmums tieši nemazinās rindas uz bērnudārziem. Šai problēmai pašvaldība meklē šobrīd kompleksus risinājumus, gan ceļot un pielāgojot ēkas, gan potenciāli vairāk atbalstot citus bērnu pieskatīšanas veidus.”

Informācijai - pamatojoties uz grozījumiem Vispārējās izglītības likumā, kas stājās spēkā 2020.gada 11.jūnijā,  ka pašvaldības pienākums ir nodrošināt visās tās padotībā esošajās pirmsskolas izglītības iestādēs iespēju apgūt pirmsskolas izglītības programmu valsts valodā ne vēlāk kā līdz 2021.gada 1.septembrim.

Divās pirmsskolas izglītības iestādēs grupas latviešu mācību valodā tiks veidotas, uzņemot bērnus no rindas, trijās pirmsskolās vēl turpinās audzēkņu vecāku viedokļu apzināšana, bet 20 pirmsskolas izglītības iestādēs izglītības programmu maiņu atbalsta jau uzņemto audzēkņu vecāki. Pamatā tās būs obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu grupas ar savām pirmsskolas izglītības skolotājām. 2020./2021. mācību gadā Rīgas pilsētas pašvaldībā pirmsskolas izglītības pakalpojums tiek nodrošināts 147 pašvaldības padotībā esošās pirmsskolas izglītības iestādēs, tajā skaitā 73 iestādes īsteno izglītības programmas latviešu valodā, 46 iestādes gan latviešu, gan mazākumtautību (krievu) valodā un 28 iestādes īsteno izglītības programmas mazākumtautību (krievu) valodā.