Informācija presei Rīgas domē Izglītība
Krēsli un galds bērnudārzā

Ceturtdien, 29. aprīlī, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāti akceptēja grozījumus Rīgas domes saistošajos noteikumos “Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”, kas paredz vairākas izmaiņas Rīgas pašvaldības bērnudārzu darbībā.

Pašvaldība sniegs vecākiem atbalstu, paredzot to arī saistošo noteikumu grozījumos, kur noteikts, ja bērnam izglītību nodrošina ģimene, vecākiem ir tiesības saņemt metodisku palīdzību pašvaldības izglītības iestādes konsultatīvajā centrā. Šobrīd konsultatīvie centri darbojas Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Madariņa”, Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Mārdega”, Rīgas 13.pirmsskolas izglītības iestādē “Ābecītis” un Rīgas 273.pirmsskolas izglītības iestādē.  

Nodrošinot precīzu un pārskatāmu elektronisko sistēmu bērnu reģistrēšanai pirmsskolā, saistošajos noteikumos iestrādāts noteikums, ka bērniem, kuri sasnieguši pamatizglītības vecumu attiecīgajā kalendārajā gadā, no 1.aprīļa vecāki portālā nevarēs reģistrēt jaunus pieteikumus un no 1.maija elektroniskajā datubāzē esošie pieteikumi tiks anulēti. Tikai gadījumos, ja bērns līdz tam nav bijis reģistrēts rindā uz pirmsskolu, un vecāki kopā ar ģimenes ārstu nolēmuši, ka bērns pamatizglītības ieguvi uzsāks gadu vēlāk astoņu gadu vecumā, vecākiem Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā jāiesniedz iesniegums ar lūgumu reģistrēt bērnu elektroniskajā datubāzē pašvaldības izglītības iestādē.

Attiecībā uz mācību programmas izvēli, noteikumos būs noteikts, ka pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno vairākas pirmsskolas izglītības programmas, vecākiem  līdz 30.aprīlim iesniedzot iesniegumu iestādes vadītājai, ir iespēja no attiecīgā gada 1.septembra bērnam mainīt izglītības programmu. 

Lai nodrošinātu pirmsskolas pedagogiem iespēju izmantot atvaļinājumu likumā noteiktajā kārtībā, kā arī vasaras periodā veikt iestādes labiekārtošanas darbus un nelielus remontus, noteikumu grozījumi paredz, ka pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei ir tiesības tikai vasaras mēnešos darbinieku atvaļinājuma laikā noteikt pirmsskolas izglītības pakalpojuma darba laiku līdz 10 stundām dienā līdzšinējo 12 stundu vietā.

Galīgais lēmums par grozījumiem Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. 191 “Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” tiks pieņemts Rīgas domes sēdē.

Informāciju sagatavoja: Indra Vilde – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāja, tālr. 67026838; mob. 26708034; e-pasts: indra.vilde@riga.lv