Pēdējā laikā ir izskanējusi informācija, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk- PMLP) vēlas pārtraukt savu darbību Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem (Pāles ielā 9, Rīgā) , pamatojoties uz sarūkošo pieteikumu skaitu pagaidu aizsardzības statusa saņemšanai. Reaģējot uz šo informāciju, Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks vērsies pie Iekšlietu ministrijas ar lūgumu rast iespēju PMLP filiāles Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem saglabāšanai, turpinot sniegt vajadzīgo atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Šīs filiāles saglabāšana ir nozīmīga, jo karš Ukrainā nav beidzies un bēgļu plūsma nav prognozējama.

"Rīgas pašvaldība no pirmās kara dienas ir bijusi un arī turpmāk būs ar Ukrainu, turpinot to uzticami un aktīvi atbalstīt gan morāli, gan arī materiāli. Rīgas atbalsta centrs Ukrainas iedzīvotājiem ir nepieciešams, jo tas palīdz Ukrainas civiliedzīvotājiem orientēties atbalsta pakalpojumos, samazinot birokrātisko slogu un paātrinot palīdzības saņemšanu. Ņemot vērā, ka šo centru katru dienu apmeklē līdz 350 cilvēkiem un karš Ukrainā nav beidzies, tad mūsu pienākums ir nodrošināt, ka Rīgas atbalsta centrā strādā PMLP darbinieki, kas nodrošina likumā paredzētos pakalpojumus un mazina potenciālos riskus bēgļu uzņemšanā,"” atzīst Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.

Šajā PMLP filiālē Ukrainas iedzīvotāji var vērsties pēc pagaidu aizsardzības statusa saņemšanas.  Tas ir pirmais solis pārējo pakalpojumu saņemšanai: sociālais atbalsts,  mājoklis, nodarbinātība, izglītība, sabiedriskā transporta pakalpojumi u.c.

Ratnieks uzsver, ka šāds lēmums varētu radīt negatīvas sekas, ietekmējot informācijas apriti un lēmumu pieņemšanas procesu, jo Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem strādā PMLP darbinieki, kas ir specializējušies Ukrainas iedzīvotāju apkalpošanā un viņu klātbūtne garantētu un rada pārliecību, ka potenciālie draudu riski tiks laicīgi identificēti.

Rīga kopš pirmās kara dienas atbalsta Ukrainu un tās iedzīvotājus. Kopš 2022.gada Rīgā īslaicīga izmitināšana nodrošināta 5908 Ukrainas civiliedzīvotājiem. Pašlaik pašvaldība nodrošina izmitināšanu 477 cilvēkiem. Rīdzinieki sev piederošajos mājokļos izmitinājuši 2648 personas.