Statuss
Noslēdzies
Veids
Politikas plānošanas dokuments
Apspriešanas periods
31.10.203.-30.11.2023.

Pamatojoties uz Rīgas domes 18.10.2023. lēmumu Nr. RD-23-3022-lē “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu politikas pamatnostādņu 2024.–2030. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” tiek uzsākta Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu politikas pamatnostādņu 2024.–2030. gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu politikas pamatnostādnes 2024.–2030. gadam (Pamatnostādnes) ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments.

Pamatnostādnēs ir noteikti pieci rīcības virzieni un 13 uzdevumi, lai sasniegtu mērķi “Kvalitatīva, daudzveidīga un ekonomiski pieejama mājokļa nodrošināšana Rīgā, lai veicinātu iedzīvotāju skaita stabilizēšanos un pilsētas ekonomisko attīstību” un politikas rezultātus. Pamatnostādņu izstrādes ietvaros ir veikts ietekmes uz pašvaldības budžetu novērtējums, kas iezīmē Pamatnostādņu īstenošanai indikatīvi nepieciešamo finansējumu.

Publiskā apspriešana norisinās no 2023. gada 31. oktobra līdz 30. novembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme norisināsies 7. novembrī plkst. 15.00 Rīgas domes Sēžu zālē,  Rātslaukumā 1 un tiešsaistē MS TEAMS vidē, kā arī tiks pārraidīta www.riga.lv, pašvaldības Facebook kontā – Rīga attīstās.

Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju MS TEAMS vidē vai pieteiktos uz dalību publiskās apspriešanas sanāksmē klātienē, aicinām iepriekš reģistrēties līdz 5. novembrim plkst. 12.00, https://ej.uz/majoklusanaksme0711.

Vēršam uzmanību, ka sanāksmē varēs piedalīties tikai reģistrētas personas. Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta individuāli katram reģistrētajam dalībniekam.

  • Rakstiskus priekšlikumus par Pamatnostādņu 1. redakciju var iesniegt līdz 2023. gada 30. novembrim (ieskaitot):

    • sūtot uz e-pastu dace.ziedina@riga.lv un liga@g93.lv;
    • nosūtot pa pastu (pasta zīmogs līdz 2023. gada 30. novembrim) Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļa un vides departamentam uz adresi: Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010 ar norādi Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu politikas pamatnostādņu 2024.–2030. gadam 1. redakciju;
    • klātienē jebkurā Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas vietā (Daugavpils iela 31, Eduarda Smiļģa iela 46, Ieriķu iela 43A, Gobas iela 6A, Brīvības iela 49/53) darba dienās darba laikā, norādot uz aploksnes “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu politikas pamatnostādņu 2024.–2030. gadam 1. redakciju”.

Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu politikas pamatnostādņu 2024.–2030. gadam izstrādi un sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļa un vides departamenta direktora vietniece mājokļu pieejamības jautājumos, e-pasts: dace.ziedina@riga.lv. tālr.nr. +37167037364).