Statuss
Noslēdzies
Veids
Būvniecības iecere
Apspriešanas periods
29.08.2022.-26.09.2022.

No šī gada 29. augusta līdz 26. septembrim notiek būvprojekta Krišjāņa Barona ielā 30A publiskā apspriešana.

Būvprojekts paredz dzīvojamās funkcijas samazināšanu teritorijā JC1 no 20% dzīvojamās funkcijas/80% biroju funkcijas uz 100% biroju ēkas funkciju objektam, būvprojekta nosaukums “Biroju un dzīvojamās ēkas jaunbūve”, būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2022-1794 (DA-22-986-abv) 25.11.2019.

Ar informāciju, vizualizācijām un aprakstu iespējams iepazīties:

  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība
  • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība.
  • Būvniecības ieceres teritorijā Krišjāņa Barona ielā 30A (planšete, būvtāfele).
  • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, departamenta daba laika ievaros (1.stāva vestibilā novietota planšete).

Plānotās izmaiņas neatstās ietekmi uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību.

Publiskās apspriešanas laikā atsauksmes un viedokli iespējams iesniegt:

  • elektroniski aptaujas anketas aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība,
  • sūtot pa pastu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Dzirnavu ielā 140, Rīgā,
  • aizpildot aptaujas anketu un iesniedzot to Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, aizpildīto anketu iemetot iesniegumiem paredzētajā pasta kastē.
  • Jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālruņa numurs 80000800), aptaujas lapas ievietojot pasta kastē pie ieejas durvīm.

Būvniecības ierosinātājs: SIA “K47”, reģistrācijas nr. 40203089245, juridiskā adrese Teātra iela 4-7, Rīga, LV-1050, atbildīgās personas kontakttālrunis – 26964699.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA “OUTOFBOX”, reģistrācijas nr. 40003445561, juridiskā adrese Ausekļa iela 2 - 22, Rīga, LV-1010, atbildīgās personas kontakttālrunis – 29178787 .