Statuss
Noslēdzies
Veids
Lokālplānojums
Apspriešanas periods
21.11.2022.-19.12.2022.

09.11.2022. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. RD-22-2001-lē “Par zemes vienības Mores ielā 28 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumu, lai nodrošinātu priekšnoteikumus sekmīgai uzņēmējdarbības attīstībai – savrupmāju apbūves teritorijas transformācijai par mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Metalux”, izstrādātājs – “Livland Group”.

Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas, no 21.11.2022. līdz 19.12.2022. 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 08.12.2022. plkst. 17.00 video konferences režīmā MS TEAMS vidē un tiks pārraidīta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv, kā arī pašvaldības Facebook kontā – Rīga attīstās.

Lai saņemtu sanāksmes aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties līdz 08.12.2022. plkst. 12.00, aizpildot reģistrācijas anketu: https://ej.uz/yz9z.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

Rakstiskus priekšlikumus līdz 19.12.2022. var iesniegt:

  • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_24336;
  • nosūtot uz e-pastu: pad@riga.lv;
  • nosūtot pa pastu (pasta zīmogs līdz 19.12.2022.) Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam uz adresi: Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050;
  • iemetot pastkastītē jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas punktā (Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A, Brīvības ielā 49/53), darba dienās darba laikā. 

Apmeklētāju pieņemšana klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105443.

Rīgas domes lēmums "Par zemes vienības Mores ielā 28 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai"