Statuss
Noslēdzies
Veids
Lokālplānojums
Apspriešanas periods
05.10.2021.-02.11.2021.

2021. gada 22. septembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 901 “Par teritorijas starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apkaimes apbūvi lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt spēkā esošo lokālplānojumu, lai veiksmīgi turpinātu realizēt plānoto apbūves attīstību un nodrošinātu ilglaicīgu teritorijas izmantošanu atbilstoši šodienas nekustamā īpašuma tirgus tendencēm, ņemot vērā apkārtējās teritorijas esošo un plānoto attīstību.

Izstrādātājs: SIA “METRUM”, Ģertrūdes iela 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 67860302, e-pasts metrum@metrum.lv.

Pasūtītājs: SIA “Mežaparka rezidences”, Ķelnes iela 1, Rīgā, LV-1014, tālrunis 29229855, e-pasts ralfs.dreska@domuss.lv.

Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas, no 05.10.2021. līdz 02.11.2021. Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā MSTEAMS vidē notiks 11.10.2021. plkst. 17.00, un tiks pārraidīta www.rdpad.lv un Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā. Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties www.rdpad.lv “Sabiedrības līdzdalība” līdz 11.10.2021. plkst.12.00.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

Viedokli un priekšlikumus līdz 02.11.2021. var izteikt:

Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050;

Par iespēju iepazīties ar lokālplānojuma redakciju klātienē, jautājumu gadījumā vai konsultācijas pieteikšanai zvanīt uz tālruņa numuru 67105167.