Statuss
Noslēdzies
Veids
Lokālplānojums
Apspriešanas periods
05.10.2021.-02.11.2021.

2021. gada 22. septembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 900 “Par teritorijas Ķīšezera ielā 6 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumu, lai radītu priekšnoteikumus sekmīgai uzņēmējdarbībai, nodrošinot  tirdzniecības un pakalpojumu objekta būvniecībai nepieciešamos apbūves parametrus.

Izstrādātājs: SIA “METRUM”, Ģertrūdes iela 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 67860302, e-pasts metrum@metrum.lv.

Pasūtītājs: SIA “Plesko Real Estate”, Augusta Deglava iela 161, Rīgā, LV-1021, tālrunis 29289169, e-pasts ieva.levandi@rimibaltic.com.

Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas, no 05.10.2021. līdz 02.11.2021. Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā MSTEAMS vidē notiks 14.10.2021. plkst. 17.00, un tiks pārraidīta www.rdpad.lv un Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā. Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties www.rdpad.lv “Sabiedrības līdzdalība” līdz 14.10.2021. plkst.12.00.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

Viedokli un priekšlikumus līdz 02.11.2021. var izteikt:

Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050;

Par iespēju iepazīties ar lokālplānojuma redakciju klātienē, jautājumu gadījumā vai konsultācijas pieteikšanai zvanīt uz tālruņa numuru 67105167.