Statuss
Noslēdzies
Veids
Lokālplānojums
Apspriešanas periods
01.11.2023.-30.11.2023.

18.10.2023. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. RD-23-2999-lē “Par Rīgas Tehniskās universitātes kompleksa Ķīpsalā lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus Rīgas Tehniskās universitātes kompleksa un blakus esošās teritorijas optimālai attīstībai Ķīpsalā atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm un Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības statusam.

Lokālplānojuma ierosinātājs – Rīgas Tehniskā universitāte, SIA “Real Invest”, izstrādātājs – SIA “METRUM”.

Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) Vides pārskata izstrādātājs – SIA “Vides eksperti”.

Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas, no 01.11.2023. līdz 30.11.2023. 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 27.11.2023. plkst. 17.00 video konferences režīmā MS TEAMS vidē un tiks pārraidīta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta* tīmekļvietnē www.rdpad.lv, kā arī pašvaldības Facebook kontā – Rīga attīstās.

Lai saņemtu sanāksmes aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties līdz 27.11.2023. plkst. 12.00, aizpildot reģistrācijas anketu: https://forms.office.com/e/TknsN7XN3b

Ar lokālplānojuma redakciju un SIVN Vides pārskatu var iepazīties:

Rakstiskus priekšlikumus līdz 30.11.2023. var iesniegt:

  • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19485;
  • nosūtot uz e-pastu: pad@riga.lv;
  • nosūtot pa pastu (pasta zīmogs līdz 30.11.2023.) Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam* uz adresi: Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050;
  • iemetot pastkastītē jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas punktā (Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A, Brīvības ielā 49/53), darba dienās darba laikā. 

Apmeklētāju pieņemšana klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta* telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni +37167012945.


* no 01.11.2023. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments