Statuss
Noslēdzies
Veids
Būvniecības iecere
Apspriešanas periods
01.02.2024.-01.03.2024.

Paziņojums par publisko apspriešanu būvniecības iecerei „Noliktavas ēkas jaunbūve Višķu ielā 4, Rīgā”, kadastra nr. 0100 126 0128

No 2024. gada 01. februāra līdz 01. martam notiek būvniecības ieceres publiskā apspriešana.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam zemes vienība Rīgā, Višķu ielā 4, kas atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC2), apkaimē Rumbula, kvartālā starp Višķu ielu, Lokomotīves ielu, Krustpils ielu un Maskavas ielu. Zemes gabala kopējā platība 2561,00 m2, tajā šobrīd nav apbūves. Zemes gabals atrodas starp esošām noliktavu ēkām un garāžu kooperatīvu “Daugava”.

Projekts paredz uzbūvēt noliktavas ēku, kas būs tipveida angārs 26m × 54m ar divslīpju jumtu, ar kores augstumu 8.5m, būves kopējā platība plānota 1409.7 m2 . Ēkā atradīsies viena plaša noliktavas telpa. Noliktavas ēkas vizuālais tēls būs mūsdienīgs, ieturēts pelēkos toņos. Jaunā noliktavas ēka paredzēta stikla taras īslaicīgai uzglabāšanai.

Ar informāciju, vizualizācijām un aprakstu iespējams iepazīties:

  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
  • Būvniecības ieceres teritorijā Rīgā, Višķu ielā 4;
  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, departamenta darba laika ievaros (1.stāva vestibilā novietota planšete);

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks: 

SIA “VA Investīcijas” telpās, Rīgā, Višķu ielā 2 k-1, 1. stāvā (ēka, kas atrodas kreisajā pusē no centrālajiem vārtiem), 2024. gada 8. februārī , plkst. 16:00

Publiskās apspriešanas laikā no 01. februāra līdz 01. martam atsauksmes un viedokli iespējams iesniegt:

  • elektroniski aptaujas anketas aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
  • sūtot pa pastu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentam Dzirnavu ielā 140, Rīgā;
  • aizpildot aptaujas anketu un iesniedzot to Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, aizpildīto anketu iemetot iesniegumiem paredzētajā pasta kastē;
  • jebkurā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālruņa numurs 80000800), aptaujas lapas ievietojot pasta kastē pie ieejas durvīm;

Būvniecības ierosinātājs: SIA “VA Investīcijas”, adrese: Rītausmas iela 11B, Rīga, atbildīgā persona Andrejs Vinniks, tel.: +37126333033, info@avbirojs.lv

Būvprojekta izstrādātājs: Arhitekts Egils Raņķis, sert. Nr. 1-00282, adrese: Torņu iela 11, Rīga. Atbildīgā persona Valters Ranķis, tel. 29127699