Statuss
Noslēdzies
Veids
Būvniecības iecere
Apspriešanas periods
16.04.2024.-16.05.2024.

Paziņojums par publisko apspriešanu būvniecības iecerei “Viesnīca Vecrīgā, kvartālā starp Tirgoņu, Mazo Jaunavu un Mazo Monētu ielu”

No šī gada 16. aprīļa līdz 16. maijam notiek būvniecības ieceres publiskā apspriešana.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam zemes vienības Rīgā, zemesgabalā bez adreses, pie Mazās Monētu ielas 5 (kad. apz. 0100 007 0096), zemesgabalā Tirgoņu iela 18 (kad. apz. 0100 007 0098), zemesgabalā Tirgoņu iela 20 (kad. apz. 0100 007 0099), zemesgabalā bez adreses (kad. apz. 0100 007 1000) atrodas centra apbūves teritorijā (JC1), kvartālā starp Tirgoņu, Mazo Jaunavu un Mazo Monētu ielām. Zemesgabalu kopējā platība 1636.5 m2.

Projekts paredz viesnīcas jaunbūvi uz vairākiem gruntsgabaliem.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums, pēc publiskās apspriešanas beigām, ņemot vērā saņemtos ierosinājumus un priekšlikumus, tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Ar informāciju, vizualizācijām un aprakstu iespējams iepazīties:

  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
  • Būvniecības ieceres teritorijā blakus Mazo Monētu ielai 5;
  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, departamenta darba laika ievaros (1.stāva vestibilā novietota planšete);

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks:  

Ieceres apbūves teritorijā, blakus Mazo Monētu ielai 5, Rīgā, 2024. gada 29. aprīlī , plkst. 16:00

Publiskās apspriešanas laikā no 16. aprīļa līdz 16. maijam atsauksmes un viedokli iespējams iesniegt:

  • elektroniski aptaujas anketas aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
  • sūtot pa pastu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentam Dzirnavu ielā 140, Rīgā;
  • aizpildot aptaujas anketu un iesniedzot to Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, aizpildīto anketu iemetot iesniegumiem paredzētajā pasta kastē;
  • jebkurā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālruņa numurs 80000800), aptaujas lapas ievietojot pasta kastē pie ieejas durvīm;

Būvniecības ierosinātājs: Zemesgabala īpašnieks un ierosinātājs: SIA “Citra Development”, reģ.nr. 45403058722,  kontaktpersona Edgars Eglītis, tālr. +371 26028695.

Būvprojekta izstrādātājs: sertificēts arhitekts Gatis Legzdiņš, sert.Nr. 10-0610, adrese: Stabu iela 17, Rīga, LV-1012. Atbildīgā persona Gatis Legzdiņš, tel. +37129246409, e-pasts: info@legzdinsunpartneri.lv;