Statuss
Noslēdzies
Veids
Būvniecības iecere
Apspriešanas periods
13.03.2023.-11.04.2023.

No šī gada 13.marta līdz 11.aprīlim notiek būvniecības ieceres  Krustpils ielā 141b publiskā apspriešana.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam zemes gabals atrodas: valsts nozīmes  pilsētbūvniecības Rīgas pilsētas rūpniecības teritorijā perimetrālās apbūves teritorijā, tā atļautā izmantošana publiskās apbūves teritorija, uz zemes gabala atrodas ražošanas, ofisa un noliktavas ēkas – angāri, ēkas bez kultūrvēsturiskās vērtības.

Būvprojekts paredz ražošanas ēku kompleksa izveidi rūpniecības rajonā, Rīgas teritorijā. Plānotās izmaiņas neatstās ietekmi uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību.

Ar informāciju, vizualizācijām un aprakstu iespējams iepazīties:

  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
  • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
  • Būvniecības ieceres teritorijā Krustpils ielā 141b (planšete, būvtāfele);
  • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, departamenta daba laika ievaros (1.stāva vestibilā novietota planšete);

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta: Krustpils ielā 141b,  Rīgā, 2022. gada 30.martā , plkst. 16,00, Ofisa telpās

Publiskās apspriešanas laikā no 13.marta līdz 11.aprīlim atsauksmes un viedokli iespējams iesniegt:

  • elektroniski aptaujas anketas aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
  • sūtot pa pastu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Dzirnavu ielā 140, Rīgā;
  • aizpildot aptaujas anketu un iesniedzot to Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, aizpildīto anketu iemetot iesniegumiem paredzētajā pasta kastē;
  • jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālruņa numurs 80000800), aptaujas lapas ievietojot pasta kastē pie ieejas durvīm;

Būvniecības ierosinātājs: Rūta Leitāne, adrese: Baznīcas iela 11-29, Salaspils, atbildīgā persona Jānis,-tel.: +37128370099 un Gundars,-tel.: +37128370088

Būvprojekta izstrādātājs: arhitekts Kārlis Līcis, sert.Nr. 1-00641, adrese: Saulkrasti, Skuju iela 22, atbildīgā persona Andrejs, tel. +37125584836