Statuss
Noslēdzies
Veids
Būvniecības iecere
Apspriešanas periods
19.01.2023.-23.02.2023.

Paziņojums par publisko apspriešanu būvniecības iecerei Rīgā, Brīvības ielā 44, kadastra apzīmējums 0100 021 0030

No šī gada 19.01. līdz 23.02. notiek būvniecības ieceres Rīgā, Brīvības ielā 44  publiskā apspriešana.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam zemes gabals atrodas: valsts nozīmes  pilsētbūvniecības pieminekļa Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardz.nr.7442) teritorijā un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Rīgas vēsturiskais centrs (aizsardz.nr.852) aizsardzības zonas teritorijā, tā atļautā izmantošana centru apbūves teritorija JC1, kur noteikts dzīvojamās funkcijas īpatsvars vismaz 20%.

Būvprojekts paredz divstāvu daudzfunkcionālās ēkas ar īslaicīgas lietošanas būves statusu būvniecību. Ēkā plānots izvietot 2 restorānus un 4 tirdzniecības telpas, samazinot dzīvojamās funkcijas īpatsvaru no vismaz 20% uz 0%.

Ar informāciju, vizualizācijām un aprakstu iespējams iepazīties:

  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
  • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
  • Būvniecības ieceres teritorijā Rīgā, Brīvības ielā 44 (būvtāfele);
  • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, departamenta daba laika ievaros (1.stāva vestibilā novietota planšete);

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma  norises vieta: Krišjāņa Valdemāra ielā 38, konferenču zālē  (2.stāvā), Rīgā, 2023. gada 9. februārī, plkst. 16:00

Publiskās apspriešanas laikā no 19.01.23. līdz 23.02.23. atsauksmes un viedokli iespējams iesniegt:

  • elektroniski aptaujas anketas aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
  • sūtot pa pastu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Dzirnavu ielā 140, Rīgā;
  • aizpildot aptaujas anketu un iesniedzot to Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, aizpildīto anketu iemetot iesniegumiem paredzētajā pasta kastē;
  • jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālruņa numurs 80000800), aptaujas lapas ievietojot pasta kastē pie ieejas durvīm;

Būvniecības ierosinātājs: SIA “Hansa Holiday”, reģ. Nr. 40103840155, adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 38-303, Rīgā, atbildīgā persona Anita Gaile, tel. +371 26423244

Būvprojekta izstrādātājs: SIA “Open arhitektūra un dizains”, reģ. Nr. 40003831902, adrese: Daugavgrīvas ielā 23, Rīgā, atbildīgā persona Eva Heidingere- Jukāma, tel. +371 29220739.