Statuss
Noslēdzies
Veids
Būvniecības iecere
Apspriešanas periods
08.11.2023.-08.12.2023.

No šī gada 8. novembra līdz 8. decembrim notiek būvniecības ieceres publiskā apspriešana.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam zemes zemes vienība Kandavas ielā 41A atrodas mazstāvu Jauktas centra apbūves teritorijā (JC1), apkaimē Zasulauks, kvartālā starp Kandavas ielu, Mazo Kandavas ielu, Zārdu ielu. Zemes gabala kopējā platība 48954 m2, tajā ir esoša ražošanas, noliktavu un biroja ēku apbūve.

Šis projekts paredz mainīt telpu grupas 006 , kas atrodas esošā 4 stāvu ēkas 1. stāvā, Kandavas ielā 41A Rīgā, lietošanas veidu no 1252 (noliktavu telpas) uz 1251 (rūpneciskās ražošanas telpu grupa) bez telpu pārbūves, lai iekārtotu ražošanas uzņēmumu pārtikas  preču  īslaicīgai  glabāšanai  un  fasēšanai.

Ar informāciju, vizualizācijām un aprakstu iespējams iepazīties:

  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
  • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
  • Būvniecības ieceres teritorijā Kandavas ielā 41A;
  • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, departamenta darba laika ievaros (1.stāva vestibilā novietota planšete);

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks:  

SIA “Tēju fabrika” telpās, Kandavas ielā 41A, 1. stāvā, Rīgā, 2023. gada 5.decembrī , plkst. 16.00

Publiskās apspriešanas laikā no 08. novembrim līdz 08. decembrim atsauksmes un viedokli iespējams iesniegt:

  • elektroniski aptaujas anketas aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
  • sūtot pa pastu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Dzirnavu ielā 140, Rīgā;
  • aizpildot aptaujas anketu un iesniedzot to Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, aizpildīto anketu iemetot iesniegumiem paredzētajā pasta kastē;
  • jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālruņa numurs 80000800), aptaujas lapas ievietojot pasta kastē pie ieejas durvīm;

Būvniecības ierosinātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Imantas tehno parks”, adrese: Kandavas iela 41A, Rīga, atbildīgā persona Vitālijs Desjatkovs, tel.: +37122843628, info@tejufabrika.lv

Būvprojekta izstrādātājs: sertificēts arhitekts Rimars Krieviņš, sert.Nr. 1-00111, adrese: Avotu iela 3-9, Rīga. Atbildīgā persona Rimars Krieviņš, tel. +37129415181