Statuss
Noslēdzies
Veids
Būvniecības iecere
Apspriešanas periods
02.11.2023.-30.11.2023.

Paziņojums par publisko apspriešanu būvniecības iecerei Draudzes māja „Betānija” Augusta Deglava ielā 158, Rīgā, kad. Nr. 01001211071

No šī gada 02.11.2023. līdz 30.11.2023. notiek būvniecības ieceres publiskā apspriešana.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam zemesgabals atrodas daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzD1).

Būvprojekts paredz esošās ēkas pārbūvi un īslaicīgas būves statusa nomaiņu pret  jaunbūvi.

Ar informāciju, vizualizācijām un aprakstu iespējams iepazīties:

  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
  • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
  • Būvniecības ieceres teritorijā Augusta Deglava ielā 158, Rīgā (būvtāfele);
  • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, departamenta daba laika ievaros (1.stāva vestibilā novietota planšete);

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks:  Augusta Deglava ielā 158, Rīgā, 21.11.2023. 16.00.

Publiskās apspriešanas laikā no 02.11.2023. līdz 30.11.2023. atsauksmes un viedokli iespējams iesniegt:

  • elektroniski aptaujas anketas aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
  • sūtot pa pastu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Dzirnavu ielā 140, Rīgā;
  • aizpildot aptaujas anketu un iesniedzot to Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, aizpildīto anketu iemetot iesniegumiem paredzētajā pasta kastē;
  • jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālruņa numurs 80000800), aptaujas lapas ievietojot pasta kastē pie ieejas durvīm;
  • aizpildīto anketu iemetot iesniegumiem paredzētajā pasta kastē pie ēkas sienas Augusta Deglava ielā 158, Rīgā.

Būvniecības ierosinātājs: Betānijas Baptistu draudze, reģ. Nr. 99500002767, adrese:  Hospitāļu iela 32, Rīga LV-1013, atbildīgā persona Vasilijs Gredasovs, tālr. +37126096157

Būvprojekta izstrādātājs: arhitekte Ludmila Kļešņina, sertifikāta Nr. 1-00169, adrese: a/k Nr. 95, Rīga LV-1007, tālr. +37126443190