Statuss
Aktīvs
Veids
Būvniecības iecere
Apspriešanas periods
22.04.2024.-22.05.2024.

Paziņojums par publisko apspriešanu būvniecības iecerei Skrīnes ielā 1, kadastra apzīmējums 0100 099 0861

No šī gada 22. aprīļa līdz 22. maijam notiek būvniecības ieceres publiskā apspriešana.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam zemes vienība Skrīnes ielā 1 atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC1), apkaimē Zolitūde, kvartālā starp Jūrkalnes ielu, Apuzes ielu un Skrīnes ielu. Zemes gabala kopējā platība 3940 m2, patreiz tas ir neapbūvēts.

Projekts paredz 1 noliktavas ēkas ar tirdzniecības platībām būvniecību. Projektā nav paredzētas noliktavas bīstamu, sprāgstošu vai kaitīgu vielu uzglabāšanai, tai skaitā RTIAN (Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi) 10. pielikuma 2. tabulā un 11. pielikumā iekļautās noliktavas.

Ar informāciju, vizualizācijām un aprakstu iespējams iepazīties:

  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
  • Būvniecības ieceres teritorijā Skrīnes ielā 1;
  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, departamenta darba laika ievaros (1.stāva vestibilā novietota planšete);

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks:  

Ieceres zemesgabalā, Skrīnes ielā 1, Rīgā, 2024. gada 14.maijā , plkst. 15.00

Publiskās apspriešanas laikā no 22. aprīļa līdz 22. maijam atsauksmes un viedokli iespējams iesniegt:

  • elektroniski aptaujas anketas aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
  • sūtot pa pastu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentam Dzirnavu ielā 140, Rīgā;
  • aizpildot aptaujas anketu un iesniedzot to Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, aizpildīto anketu iemetot iesniegumiem paredzētajā pasta kastē;
  • jebkurā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālruņa numurs 80000800), aptaujas lapas ievietojot pasta kastē pie ieejas durvīm;

Būvniecības ierosinātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AML Properties”, adrese:
Rīga, Jūrkalnes iela 22, LV-1046, atbildīgā persona Daniela Kaminska, tel.: +37125453366, contact@ambar.lv

Būvprojekta izstrādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mount House”, sertificēts arhitekts Ingars Ēriks Erelis, sert.Nr. 1-00608, adrese: Lubānas iela 8-93, Rīga. Atbildīgā persona Rolands Mednis, tel. +37126484684, mednis.rolands@gmail.com