Statuss
Noslēdzies
Veids
Būvniecības iecere
Apspriešanas periods
10.02.2023.-10.03.2023.

Publiskā apspriešana būvniecības iecerei  Krišjāņa Valdemāra ielā b/n, kadastra apzīmējums 0100 024 2079

No šī gada 10.02. līdz 10.03. notiek būvniecības ieceres Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā b/n publiskā apspriešana.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam zemes gabals atrodas: valsts nozīmes  pilsētbūvniecības pieminekļa UNESCO pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr. 852 „Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā. Zemesgabala atļautā izmantošana ir dzīvojamās apbūves teritorija, atļautais maksimālais stāvu skaits ir 6 stāvi, pēc apbūves izvietošanas principa – brīvstāvošas apbūves teritorija, maksimālā atļautā Zemesgabala apbūves intensitāte ir 160 %, minimālā brīvā teritorija ir 30 %

Daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai projektēti seši virszemes stāvi un viens pazemes stāvs, kurā atradīsies tehniskās telpas, noliktavas iedzīvotājiem un autostāvvietas. Katram  dzīvoklim  plānota  izmantojama  privātā  ārtelpa  –  balkons.  Pirmā  stāva  līmenī  izvietota  ieeja,  kāpņu  telpa, un dzīvokļi. Projektā paredzēti 66 dzīvokļi. Autonovietnes pagalmā – 18, autonovietnes pagrabā – 26. Plānotie Zemesgabala apbūves tehniskie rādītāji: plānotā apbūves intensitāte 137 % (maksimāli atļautā intensitāte 160 %), bet brīvā teritorija 41 % (minimāli atļautā brīvā teritorija 30 %).

Ar informāciju, vizualizācijām un aprakstu par būvniecības ieceri iespējams iepazīties:

  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā www.riga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
  • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
  • Būvniecības ieceres teritorijā Rīgā, Krišjāņa Valdemāra iela b/n (būvtāfele);
  • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, departamenta daba laika ievaros (1.stāva vestibilā novietota planšete);

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma  norises vieta: Skanstes ielā 50, Rīgā, LV-1013, Konferenču centrā, 1. zālē, 2023. gada 23. februārī, plkst. 16:00.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas laikā no 10.02.23. līdz 10.03.23. atsauksmes un viedokli iespējams iesniegt:

  • elektroniski aptaujas anketas aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
  • sūtot pa pastu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Dzirnavu ielā 140, Rīgā;
  • aizpildot aptaujas anketu un iesniedzot to Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, aizpildīto anketu iemetot iesniegumiem paredzētajā pasta kastē;
  • jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālruņa numurs 80000800), aptaujas lapas ievietojot pasta kastē pie ieejas durvīm.

Būvniecības ierosinātājs: SIA ILI INVESTMENTS reģ. Nr. 40003925911,  Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4, atbildīgā persona Kaspars Johansons, tel. +371 26260174

Būvprojekta izstrādātājs: SIA “Projektu birojs Grietēns un Kagainis” reģ. Nr. 40003454812  Cepļa iela 22b, Rīga, atbildīgā persona Aivars Kagainis, tel. +371 29227116.