Statuss
Noslēdzies
Veids
Detālplānojums
Apspriešanas periods
28.08.2023.-24.09.2023.

14.08.2023. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā pieņemts lēmums Nr. DA-23-20792-nd “Par zemes vienības Bukaišu ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 073 0529) detālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai – mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un biroju ēku kompleksu apbūves izvietošanai, paredzot zemesgabala parcelāciju un atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu, kā arī nodrošināt Bieķengrāvja krastmalas publisko pieejamību un labiekārtošanu, izvērtējot ūdensmalas izmantošanas un jaunu piestātņu izbūves iespējas.

Detālplānojuma ierosinātājs –  SIA “BLP”, izstrādātājs – SIA “METRUM”.

Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas, no 28.08.2023. līdz 24.09.2023.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 11.09.2023. plkst. 17.00 video konferences režīmā MS TEAMS vidē un tiks pārraidīta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv, kā arī pašvaldības Facebook kontā – Rīga attīstās.

Lai saņemtu sanāksmes aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties līdz 11.09.2023. plkst. 12.00, aizpildot reģistrācijas anketu: https://forms.office.com/e/WWxMDfrtkp.

Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties:

Rakstiskus priekšlikumus līdz 24.09.2023. var iesniegt:

  • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20183;
  • nosūtot uz e-pastu: pad@riga.lv;
  • nosūtot pa pastu (pasta zīmogs līdz 24.09.2023.) Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam uz adresi: Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050;
  • iemetot pastkastītē jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas punktā (Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A, Brīvības ielā 49/53), darba dienās darba laikā. 

Apmeklētāju pieņemšana klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni +37167105896.