Statuss
Noslēdzies
Veids
Lokālplānojums
Apspriešanas periods
01.11.2023.-30.11.2023.

18.10.2023. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. RD-23-3000-lē  “Par teritorijas Aptiekas ielā, starp Kundziņsalas atteku un Sarkandaugavu, lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus teritorijas daudzfunkcionālai un ilgtspējīgai izmantošanai veicot bijušās industriālas teritorijas revitalizāciju.

Lokālplānojuma ierosinātāji – SIA “Prospectum” un SIA  “Trompovska Kvartāls”, izstrādātājs – SIA “METRUM”.

Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas, no 01.11.2023. līdz 30.11.2023. 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 16.11.2023. plkst. 17.00 video konferences režīmā MS TEAMS vidē un tiks pārraidīta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv, kā arī pašvaldības Facebook kontā – Rīga attīstās.

Lai saņemtu sanāksmes aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties līdz 16.11.2023. plkst. 12.00, aizpildot reģistrācijas anketu: https://forms.office.com/e/qiPDqjHmqQ.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

Rakstiskus priekšlikumus līdz 30.11.2023. var iesniegt:

  • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19794;
  • nosūtot uz e-pastu: pad@riga.lv;
  • nosūtot pa pastu (pasta zīmogs līdz 30.11.2023.) Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam uz adresi: Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050;
  • iemetot pastkastītē jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas punktā (Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A, Brīvības ielā 49/53), darba dienās darba laikā. 

Apmeklētāju pieņemšana klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni +37167105443.