Statuss
Noslēdzies
Veids
Rīcibas plāns
Apspriešanas periods
05.09.2023.-05.10.2023.

Publiskās apspriešanas sanāksme par Rīcības plāna projektu trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā laikā no 2024. līdz 2028. gadam

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr.16 „Vides trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (adrese: Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010; tālrunis: +371 67242411; e-pasts: elle@environment.lv ) pēc Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pasūtījuma izstrādājusi rīcības plāna projektu trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā laikā no 2024. līdz 2028. gadam.

Trokšņa samazināšanas rīcības plāna projekts Rīgas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.riga.lv, kā arī plāna izstrādātāju tīmekļa vietnē https://environment.lv/lv/aktualitates.

Sabiedrība ir aicināta trīsdesmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (laika periodā no 2023. gada 5. septembrim līdz 5. oktobrim) sniegt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par rīcības plāna projektu Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam (adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, interneta mājaslapa: https://mvd.riga.lv/, e-pasta adrese: dmv@riga.lv).

Publiskās apspriešanas laikā tiek organizēta rīcības plāna publiskās apspriešanas sanāksme, kas norisināsies 2023. gada 25. septembrī plkst. 17.00 Rīgas domes sēžu zālē (adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050).