Statuss
Noslēdzies
Apspriešanas periods
05.04.2023.-17.04.2023.

AS “Grindeks”, reģ. Nr. LV40003034935, juridiskā adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057 (Operators), ir sagatavojusi rūpniecisko avāriju novēršanas programmu objektam - Rencēnu ielā 3b, Rīgā, LV-1057, kas veic siltuma un tvaika sagatavošanu ražošanai, izmantojot dabasgāzi un sašķidrināto naftas gāzi.

Rūpniecisko avāriju novēršanas programma sagatavota ar mērķi raksturot uzņēmuma objektā ieviestās sistemātiskās darbības, kas tiek veiktas, lai nodrošinātu drošas darbības ar sašķidrinātās naftas gāzes uzglabāšanu un izmantošanu, un rīcības, kas ir paredzētas potenciāli iespējamās ārkārtas situācijās.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), publiskā apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 2023. gada 05. līdz 17. aprīlim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2023. gada 05. aprīlī plkst. 16.00. Sanāksmē būs iespējams piedalīties, izmantojot AS “Grindeks” tīmekļa vietnes www.grindeks.eu sadaļā Par Mums/Sadarbība, projekti un iepirkumi publicēto saiti.

Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija par rūpnieciskās avāriju novēršanas programmas saturu. Sanāksme tiks ierakstīta, un ieraksts (t.sk. prezentācija) būs pieejams līdz 17. aprīlim AS “Grindeks” tīmekļa vietnē www.grindeks.eu sadaļā Par Mums/Sadarbība, projekti un iepirkumi. Atbildes uz publiskās apspriešanas sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem par Operatora darbību tiks sniegtas līdz 18. aprīļa plkst. 17.00. Atbilžu sniegšanas veids tiks norādīts tīmekļa vietnē www.grindeks.eu  un atbildot uz sūtītāju e-pastiem.

Ar rūpniecisko avāriju novēršanas programmu klātienē var iepazīties AS “Grindeks”, adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057 darba dienās plkst.: 8.00-17.00, iepriekš piesakoties pa tālruni: 26556181 vai  e-pastu: darba.aizsardziba@grindeks.lv un tīmekļa vietnē www.grindeks.eu sadaļā Par Mums/Sadarbība, projekti un iepirkumi.

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par publiskās apspriešanas sanāksmē izskatītajiem jautājumiem var sūtīt līdz š.g. 17. aprīlim Operatoram (e-pasts: darba.aizsardziba@grindeks.lv) un Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv).