Statuss
Noslēdzies
Veids
Attīstības programma Politikas plānošanas dokuments
Apspriešanas periods
22.05.2023.-21.06.2023.

No 22. maija līdz 21. jūnijam publiskai apspriešanai nodos Apkaimju centru attīstības plāna 2024.-2028. gadam 1. redakciju.

Pamatojoties uz Rīgas domes 17.05.2023. lēmumu Nr. RD-23-2499-lē “Par Apkaimju centru attīstības plāna 2024.-2028. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” tiek uzsākta Apkaimju centru attīstības plāna 2024.-2028. gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana.

Apkaimju centru attīstības plāns 2024.-2028. gadam (Plāns) ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas nosaka mērķi, politikas rezultātus, rīcības virzienus un pasākumus 33 apkaimju centru teritoriju attīstībai.

Publiskā apspriešana norisinās no 2023. gada 22. maija līdz 21. jūnijam.

Plānā ir noteikti trīs rīcības virzieni un ietverts 21 īstenošanas pasākums, kas vērsts uz apkaimju centru identitātes veicināšanu, publiskās ārtelpas kvalitātes uzlabošanu un mazās uzņēmējdarbības sekmēšanu. Plāna izstrādes ietvaros ir veikts ietekmes uz pašvaldības budžetu novērtējums, kas iezīmē Plāna īstenošanai indikatīvi nepieciešamo finansējumu.

Publiskajai apspriešanai nodotie dokumenti:

Papildus informācija pieejama Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē (https://www.rdpad.lv/apkaimju-centru-attistibas-plans/).

Publiskās apspriešanas sanāksme norisināsies 7. jūnijā plkst. 17.00 Rīgas domes Sēžu zālē,  Rātslaukumā 1 un tiešsaistē MS TEAMS vidē, kā arī tiks pārraidīta www.riga.lv, www.rdpad.lv un pašvaldības Facebook kontā – Rīga attīstās.

Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju MS TEAMS vidē vai pieteiktos uz dalību publiskās apspriešanas sanāksmē klātienē, aicinām iepriekš reģistrēties līdz 7. jūnija plkst. 12.00, SPIEŽOT TE.

Vēršam uzmanību, ka sanāksmē varēs piedalīties tikai reģistrētas personas. Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta individuāli katram reģistrētajam dalībniekam.

Rakstiskus priekšlikumus par Plāna 1. redakciju var iesniegt līdz 2023. gada 21. jūnijam (ieskaitot):
  • sūtot uz e-pastu pad@riga.lv;
  • nosūtot pa pastu (pasta zīmogs līdz 2023. gada 21. jūnijam) Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam uz adresi: Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050;
  • klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Dzirnavu ielā 140, Rīgā (atstājot dokumentu skapī pirmā stāva vestibilā) vai jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas punktā, norādot uz aploksnes “Priekšlikumi Apkaimju centru attīstības plānam” (Daugavpils iela 31, Eduarda Smiļģa iela 46, Ieriķu iela 43A, Gobas iela 6A, Brīvības iela 49/53) darba dienās darba laikā.
  • Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona:
    • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldes Nozaru politikas plānošanas nodaļa (e-pasts pad@riga.lv ; tālruņa numurs +371 67037540).
  • Apkaimju centru attīstības plāna 2024.-2028. gadam izstrādātājs: