Statuss:
Publicēts
Projekta 5G4LIVES atklāšanas seminārs Rīgas domē

Programma: Eiropas Komisijas Eiropas Savienošanas Instrumenta CEF Digital programmas “Connecting Europe Facility Digital programma (CEF Digital)”

Projekta Nr.: 5SMARTCOM programma, līgums Nr. 101133716 (CEF DIGITAL 2022)

Projekta norises laiks: 2024. gada janvāris līdz 2026. gada decembris

Projekta partnerība: Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (vadošais partneris) (LV), tostarp Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas Attīstības departaments, Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija; SIA Latvijas Mobilais telefons (LV), VAS Elektroniskie sakari (LV), biedrība VEFRESH (LV), WIND TRE SPA (IT), COMUNE DI TORINO (IT), Politechnico di Torino (IT).

Projekta 5GLIVES partner logo

Projekta kopsavilkums:

Laikmetā, kad tehnoloģijas attīstās vēl nepieredzētā tempā, projekts ieņem centrālo vietu kā iniciatīva, kas apņēmusies izmantot inovācijas, lai gūtu lielāku labumu. Šis projekts atklāj savu transformatīvo redzējumu divos atšķirīgos ģeogrāfiskos kopumos – Latvijā un Itālijā. Tas stratēģiski apvieno 5G savienojamību ar progresīvām tehnoloģijām, piemēram, bezpilota lidaparātu (UAV vai droniem) nodrošinātu monitoringu un alternatīvu ūdeņraža uzlādes apgādi. Īstenojot divkāršu uzdevumu, uzlabot sabiedrības drošību un vides veselību, projekts pēta, lai uz datiem balstīta prognozēšana un izpratne par situāciju reālajā laikā no gaisa kļūst par drošākas, efektīvākas un ilgtspējīgākas nākotnes pamatu.

Projekta pamatmērķis ir nodrošināt optimālu ārkārtas situāciju pārvaldību un uz datiem balstītu prognozēšanu, kas aptver visas sabiedrības drošību. Izmantojot 5G savienojamības un UAV dinamisko sapludināšanu, mērķis ir nodrošināt reāllaika izpratni par situāciju no gaisa un automātisku ievainojamības novērtējumu riska zonās. Projekta darbības joma sniedzas tālāk par tradicionālajiem glābšanas darbiem, nostiprinot inovācijas, lai aizsargātu gan cilvēku dzīvības, gan vidi.

Projekts Latvijā saistīts ar dronu un 5G tehnoloģijas izmantošanu monitoringa un glābšanas darbos, īpaši Vecāķu pludmalē un Ķīšezerā Rīgā, turklāt dažādās sezonās. Šīs pieejas mērķis ir uzlabot policijas efektivitāti. Projekts ietver arī pētījumus Rīgā par drošības protokoliem un procedūrām dronu ekspluatācijai pilsētas gaisa telpā      un lidojuma metodoloģijām ārpus redzamības robežām (BVLOS), kas attiecas uz visu ES. Piesaistot 5G un dronus, projekts sola ātrāku un efektīvāku reaģēšanu ārkārtas situācijās, novēršot darbinieku trūkumu tiesībsargājošajās iestādēs un paplašinot savu prasmju kopumu. Latvijā dronu un 5G savienojamības izmantošana dos likumsargiem iespēju operatīvāk iejaukties, novēršot darbinieku trūkumu un paplašinot policistu meistarības kopumu.

Turīnā galvenā uzmanība tiek pievērsta 5G iespējota pakalpojuma izstrādei situācijas apzināšanai un ievainojamības novērtēšanai, lai cīnītos pret dabas katastrofu draudiem. Tas ietver pretdronu uzlaušanas tehnoloģijas testēšanu, satelīta datu integrēšanu un pilota-drona komandas uzlabošanu, lai uzlabotu reaģēšanu ārkārtas situācijās. Itālijā projekts mazinās dabas katastrofu draudus un testēs inovatīvas pretdronu uzlaušanas tehnoloģijas, kā rezultātā glābšanas vienības saņems operatīvo informāciju un nodrošina efektīvu reakaciju      s ārkārtas situācijās. Turklāt drošības protokolu un procedūru izstrāde dronu lidojumiem pilsētā un BVLOS lidojumu metodikas validēšana noteiks jaunus standartus attiecībā uz sabiedrības drošību un drošumu.

Projekts uzsver kopienas iesaistīšanos un zināšanu apmaiņu, nodrošinot, ka šo tehnoloģisko sasniegumu priekšrocības sniedzas tālāk par tūlītēju ārkārtas situāciju pārvaldību, lai veicinātu noturīgāku un informētāku sabiedrību.

Projekta kopējās izmaksas 3 826 000 EUR. Projekts tiek finansēts 75% apmērā no Eiropas Komisijas Eiropas Savienošanas Instrumenta CEF Digital programmas “Connecting Europe Facility Digital programme (CEF Digital)” līdzekļiem.

Kontaktinformācija:

Rīgas valstpilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra”

Eiropas savienības karogs

       

            5G4LIVES project has received funding from European Unions CEF DIGITAL 2022

            5SMARTCOM program under Grant Agreement No 101133716

PROJEKTA “5G4LIVES” PUBLICITĀTE

Preses relīzes uz ziņu aģentūras “LETA” publikācijas:

26.01.2024. Preses relīze: https://www.riga.lv/lv/jaunums/riga-kopa-ar-turinu-testes-dronu-tehnologijas-pasvaldibas-policijas-operativaja-darba

26.01.2024. leta.lv “Rīga kopā ar Turīnu testēs dronu tehnoloģijas pašvaldības policijas operatīvajā darbā”

26.01.2024. eng.leta.lv “Riga and Turin to test drone technology in operational work of municipal police

31.01.2024. https://www.riga.lv/lv/jaunums/rigas-pasvaldibas-policija-sava-darba-saks-ieviest-automatizetus-dronu-lidojumus

31.01.2024. https://www.rdpad.lv/rigas-pasvaldibas-policija-sava-darba-saks-ieviest-automatizetus-dronu-lidojumus/

31.01.2024. leta.lv “Pirmos automatizētos dronu lidojumus Rīgā veiks Vecāķu un Ķīšezera pludmalē”

Radio ziņas:

Latvijas Radio 1

Ziņas / Rīga kopā ar Itālijas pilsētu Turīnu sāks darbu pie jaunas dronu tehnoloģijas pašvaldības policijas darbā 06:31, LVR1  29.01.2024 06:31

Ziņas / Rīga kopā ar Itālijas pilsētu Turīnu sāks darbu pie jaunas dronu tehnoloģijas pašvaldības policijas darbā 07:04  LVR1  29.01.2024 07:04

Ziņas / Rīga kopā ar Itālijas pilsētu Turīnu sāks darbu pie jaunas dronu tehnoloģijas pašvaldības policijas darbā 07:33, LVR1  29.01.2024 07:33

Ziņas / Rīga kopā ar Itālijas pilsētu Turīnu sāks darbu pie jaunas dronu tehnoloģijas pašvaldības policijas darbā 09:04, LVR1  29.01.2024 09:04

Ziņas / Rīga kopā ar Itālijas pilsētu Turīnu sāks darbu pie jaunas dronu tehnoloģijas pašvaldības policijas darbā 12:03,  LVR1  29.01.2024 12:03

Ziņas / Rīga kopā ar Itālijas pilsētu Turīnu sāks darbu pie jaunas dronu tehnoloģijas pašvaldības policijas darbā 15:01,  LVR1  29.01.2024 15:01

Latvijas Radio 2

Ziņas / Rīga kopā ar Itālijas pilsētu Turīnu sāks darbu pie jaunas dronu tehnoloģijas pašvaldības policijas darbā 07:03 LVR2  29.01.2024 07:03

Ziņas / Rīga kopā ar Itālijas pilsētu Turīnu sāks darbu pie jaunas dronu tehnoloģijas pašvaldības policijas darbā 09:04, LVR2  29.01.2024 09:04

Ziņas / Rīga kopā ar Itālijas pilsētu Turīnu sāks darbu pie jaunas dronu tehnoloģijas pašvaldības policijas darbā 12:02, LVR2  29.01.2024 12:02

Latvijas Radio 3

Ziņas / Rīga kopā ar Itālijas pilsētu Turīnu sāks darbu pie jaunas dronu tehnoloģijas pašvaldības policijas darbā 07:03 LVR3  29.01.2024 07:03

Ziņas / Rīga kopā ar Itālijas pilsētu Turīnu sāks darbu pie jaunas dronu tehnoloģijas pašvaldības policijas darbā 09:04, LVR3  29.01.2024 09:04

Ziņas / Rīga kopā ar Itālijas pilsētu Turīnu sāks darbu pie jaunas dronu tehnoloģijas pašvaldības policijas darbā 15:01, LVR3  29.01.2024 15:01

Latvijas Radio 4

Ziņas / Rīga kopā ar Itālijas pilsētu Turīnu sāks darbu pie jaunas dronu tehnoloģijas pašvaldības policijas darbā 08:01, LVR4  29.01.2024 08:01

29.01.2024. LVR4, Doma laukums / Saruna ar Rīgas pašvaldības policijas pārstāvi Staņislavu Šeiko 08:35 (Tags:Rīgas Dome, Rīgas pašvaldība)  29.01.2024 08:35

Dienas notikumu apskats / Rīga kopā ar Itālijas pilsētu Turīnu sāks darbu pie jaunas dronu tehnoloģijas pašvaldības policijas darbā 13:03, LVR4  29.01.2024 13:03

Radio 5

Ziņu minūte / Rīga kopā ar Itālijas pilsētu Turīnu sāks darbu pie jaunas dronu tehnoloģijas pašvaldības policijas darbā 15:50, Radio 5  29.01.2024 15:50

Ziņu minūte / Rīga kopā ar Itālijas pilsētu Turīnu sāks darbu pie jaunas dronu tehnoloģijas pašvaldības policijas darbā 08:54, Radio 5  29.01.2024 08:54

Radio SWH

Ziņas / Rīga kopā ar Itālijas pilsētu Turīnu sāks darbu pie jaunas dronu tehnoloģijas pašvaldības policijas darbā 11:02,  SWH  29.01.2024 11:02

SWH PLUS

Ziņas / Rīga kopā ar Itālijas pilsētu Turīnu sāks darbu pie jaunas dronu tehnoloģijas pašvaldības policijas darbā 14:03, SWHPlus  29.01.2024 14:03

Tehnoloģiju ziņas / Rīga kopā ar Turīnu testēs dronu tehnoloģijas pašvaldības policijas operatīvajā darbā 26.01.2024. 16:30

Baltcom

29.01.2024. Baltcom, Ziņas / Rīga kopā ar Itālijas pilsētu Turīnu sāks darbu pie jaunas dronu tehnoloģijas pašvaldības policijas darbā 17:03

Mix FM

Ziņas / Rīga kopā ar Itālijas pilsētu Turīnu sāks darbu pie jaunas dronu tehnoloģijas pašvaldības policijas darbā 17:02,  MixFM  29.01.2024 17:02

Skonto

Ziņas / Rīga kopā ar Itālijas pilsētu Turīnu sāks darbu pie jaunas dronu tehnoloģijas pašvaldības policijas darbā 08:58, Skonto  29.01.2024 08:58

TV sižeti:

  • 29.01.2024. Latvijas Televīzija Rīta Panorāma / Testēs dronu tehnoloģijas policijas operatīvajā darbā 06:57
  • 29.01.2024. TV3, 900 sekundes / Rīga kopā ar Turīnu testēs dronu tehnoloģijas pašvaldības policijas operatīvajā darbā 06:56
  • 29.01.2024. TV3, Ziņas īsumā / Rīga kopā ar Itālijas pilsētu Turīnu sāks darbu pie jaunas dronu tehnoloģijas pašvaldības policijas darbā 18:06
  • 29.01.2024. TV3, Ziņas https://zinas.tv3.lv/latvija/riga-kopa-ar-turinu-iepirks-likumsargiem-paredzetus-autonomos-dronus/

Portāli:

Rīgas sociālo tīklu konti: