Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pašvaldību vēlēšanu apgabalu veido katras pašvaldības administratīvā teritorija. Vēlētājs vēlēšanu apgabalu var mainīt uz vēlēšanu apgabalu, kurā vēlētājam pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums. Vēlēšanu apgabalu var mainīt arī vēlētājs, kurš ir attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka laulātais, ja īpašums iegūts laulības laikā un zemesgrāmatā nav atzīmes, ka tā ir otra laulātā atsevišķa manta un laulība reģistrēta agrāk, nekā iegūts nekustamais īpašums.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
  - iesniegums par vēlēšanu apgabalu maiņu - jāiesniedz oriģināls;
  - personas pase vai personas apliecību (eID karte) - jāuzrāda oriģināls;
  - īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (zemesgrāmata vai izziņa no zemesgrāmatas) - jāuzrāda oriģināls;
  - laulības apliecība, ja vēlētājs ir attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka laulātais, ja īpašums iegūts laulības laikā un zemesgrāmatā nav atzīmes, ka tā ir otra laulātā atsevišķa manta un laulība reģistrēta agrāk, nekā iegūts nekustamais īpašums - jāuzrāda oriģināls.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Vēlētājs saņem informāciju par vēlēšanu apgabala maiņu.