Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde

Aizsaules iela 1A, Rīga, LV-1026

Pakalpojuma saņemšana

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde

Aizsaules iela 1A, Rīga, LV-1026

Pamatojoties uz mirušo uzskaites pamatdokumentos ietvertajām ziņām, kapsētas pārzinis noslēdz ar kapavietas uzturētāju kapavietas uzturēšanas līgumu, nosakot kapavietas uzturētāja tiesības un pienākumus. Kapavietas uzturētājs jaunajā kapavietā tiek noteikts, formējot apbedīšanas pasūtījumu un veicot ierakstu kapu grāmatā. Ja esošajai kapavietai uzturētājs kapu grāmatā nav norādīts, par kapavietas uzturētāju tiek reģistrēts apbedītā radinieks pieteikšanas kārtībā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  esniedzējs ierodas pie kapsētas pārziņa un iesniedz datus līguma noformēšanai.
  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Ja līguma slēdzējs ir reģistrēts kapu grāmatā kā kapavietas uzturētājs, slēdzot līgumu, jāuzrāda:
  a) fiziskām personām - personu apliecinošs dokuments,
  b) juridiskām personām - pārstāvības tiesības.

  2. Citos gadījumos, ja nav reģistrētās informācijas par kapavietas uzturētāju vai iestājušies blakus apstākļi, jāuzrāda:
  a) kapavietā apbedīto miršanas apliecības;
  b) radniecību ar kapavietā apbedīto apliecinošu dokumentu;
  c) atsevišķos gadījumos - dokumenti, kas apliecina iepriekšējā kapavietas uzturētāja tiesību izbeigšanos.
  Pakalpojumu saņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 09.30 - 16.00 pārtraukums 12.00 - 12.30 (Strādā tikai Jaunā Ebreju kapsēta)
  Otrdiena: 09.30 - 16.00, pārtraukums 12.00 - 12.30
  Trešdiena: 09.30 - 16.00, pārtraukums 12.00 - 12.30
  Ceturtdiena: 09.30 - 16.00, pārtraukums 12.00 - 12.30
  Piektdiena: 09.30 - 16.00, pārtraukums 12.00 - 12.30 (Nestrādā Jaunā Ebreju kapsēta)
  Sestdiena: 09.30 - 16.00 pārtraukums 12.00 - 12.30 (Nestrādā Jaunā Ebreju kapsēta)
  Svētdiena: 09.30 - 16.00 pārtraukums 12.00 - 12.30 (Strādā tikai Jaunā Ebreju kapsēta)
  Piezīme. Mārtiņa, Matīsa, Juglas, Biķeru un Torņkalna kapsētās pakalpojumu var saņemt iepriekš vienojoties par pieņemšanas laiku ar kapsētas pārzini pa tālruni.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Iesnieguma iesniedzējs pie kapsētu pārziņa noslēdz kapavietas uzturēšanas līgumu.