Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Sociālā darba pakalpojuma mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu sociālā darba pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā un iesniedz dokumentus saskaņā ar Ministru kabineta 05.04.2019. noteikumiem Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu”.

  Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālajā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni 67105048 vai 80005055.
  Iesniegumu valsts valodā un citus dokumentus Sociālajā dienestā var iesniegt arī ar drošu elektronisku parakstu vai iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Rīgas Sociālajā dienestā pēc visu dokumentu saņemšanas 10 darba dienu laikā tiek pieņemts lēmums par sociālā daba pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu.
  Par pieņemto lēmumu informē sociālā pakalpojuma pieprasītāju.
  Sociālā darba pakalpojumu sniedz Rīgas Sociālajā dienestā, sociālo pakalpojumu sniedzēja institūcijā un klienta dzīvesvietā.
  Sociālais darbinieks:
  1) palīdz attīstīt spēju risināt personiskās, starppersonu un sociālās problēmas;
  2) atbalsta personas attīstības iespējas, kā arī tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos īstenot;
  3) piesaista sociālekonomiskos resursus un attiecīgos sociālos pakalpojumus personas vai personu grupas sociālo problēmu risināšanai;
  4) nodrošina informāciju par sociālo pakalpojumu sniedzējiem un veido kontaktus starp sociālo pakalpojumu saņēmējiem un sniedzējiem.
  Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis: 67105048
  Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055