Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pirms Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmuma pieņemšanas par koku ciršanu publiski pieejamos objektos un/vai sabiedrībai nozīmīgos gadījumos, vai, ja koks/-i atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7442) un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas “Rīgas vēsturiskais centrs” (aizsardzības Nr. 852) aizsardzības zonā rīkojama publiskā apspriešana par plānoto koku ciršanu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai pa pastu.
  Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā, atstājot aptaujas lapu tai īpaši paredzētā dokumentu skapī, vai Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrā, atstājot aptaujas lapu tai īpaši paredzētā pastkastē.
  Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta aptaujas lapu, kas sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
  Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu aptaujas lapu. Respondentam jāaizpilda veidlapa “Publiskās apspriešanas aptaujas lapa par koku ciršanu iesniegšanai
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā” (DA_122_v4).
  Pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas sekojošās vietās tiek izvietots paziņojums par publisko apspriešanu:
  - Rīgas pašvaldības mājaslapā: https://pasvaldiba.riga.lv;
  - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā: www.rdpad.lv;
  - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
  - Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrā.
  Pēc publiskās apspriešanas tiek apkopoti publiskās apspriešanas rezultāti un tiek sagatavots ziņojums
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijai par publiskās apspriešanas procedūru. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisija izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes lēmumu un ziņojumu var saņemt klātienē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Dzirnavu ielā 140, Rīgā, elektroniski e-pastā (aktivizēta oficiālā e-adreses konta gadījumā Departaments primāri izmantos e-adresi) vai nosūtot pa pastu, vai mājaslapas www.rdpad.lv sadaļā “koku ciršanas ieceru publisko apspriešanu rezultāti”.
  Dokumentus klātienē iespējams saņemt otrdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, ceturtdienās no plkst.13.00 līdz 16.00.
  Lai pieteiktu dokumentu saņemšanu, jāveic iepriekšējs pieraksts, zvanot uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Zvanu centru pa tālruni: 67105800.