Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Rīgas enerģētikas aģentūra sekmīgi īsteno Eiropas Savienības dažādu programmu starptautiskos projektus, patstāvīgi sagatavojot projektu pieteikumus. Projekta pieteikumu sagatavošana ietver projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu saskaņā ar katras konkrētās programmas prasībām un vadlīnijām, ņemot vērā pasūtītāja saturu.
Pēc pieprasījumā novērtējam programmu, kurā plānots iesniegt pieteikumu, kā arī projekta apjomu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski, pa pastu vai telefoniski.
  Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas pašvaldības aģentūrā "Rīgas enerģetikas aģentūra", kur ir iespēja pieteikt konsultācijas laiku, lai precizētu visu informāciju par projektu un tā pieteikumu.
  Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem
  aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika
  zīmogu un ja ir pieejami, citus nepieciešamos dokumentus, kas ir saistīti ar sniegtā pakalpojuma
  būtību. Iesniegumā izklāsta satura būtību pakalpojuma saņemšanas nepieciešamībai un iekļauj savu
  kontaktinformāciju.
  Pieprasot pakalpojumu telefoniski, klients sniedz informāciju par pakalpojuma nepieciešamību,
  projekta galveno būtību un citu nepieciešamo informāciju, kas telefoniski var palīdzēt novērtēt pakalpojuma apjomu un atbilstību pakalpojumam, lai varētu vienoties par klātienes vai attālināto pakalpojuma īstenošanas uzsākšanu.
  Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta iesniegumu, norādot savu kontaktinformāciju un satura
  būtību konsultācijas nepieciešamībai un ja ir, citus nepieciešamos dokumentus , kas saistīti ar sniegtā pakalpojuma būtibu.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Projekta pieteikuma sagatavošanas izmaksas 45,00 euro/h (bez PVN), atbilstoši izsniegtajam rēķinam par pakalpojumu.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojumu var saņemt klātienē, elektroniski vai pa pastu.
  Saņemot pakalpojumu klātienē, klients vienojoties ar Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģetikas
  aģentūra" atbildīgo darbinieku par veicamajiem uzdevumiem pakalpojuma īstenošanai, darba apjoms
  un ilgums tiek noteikts individuāli.
  Elektroniski saņemot pakalpojumu, visi nepieciešami dokumenti pakalpojuma izpildei tiek nosūtīti elektroniski vienojoties ar klientu par dokumentu formātu, nepieciešamās konsultācija tiek organizēta MS TEAM programmā.
  Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients to var saņemt pa pastu iespēju robežās ņemot vērā pakalpojuma specifiku un projekta dokumentu aprites kritērijus.

Maksājumi

PozīcijaCena
Projektu pieteikumu sagatavošana enerģētikas jomā54.45 EUR