Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
23
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Uzzināt vairāk

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu īstenošanai Rīgā, ir jāsaņem saskaņojums Rīgas pašvaldībā. Saskaņojuma saņemšanai Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā (turpmāk - RIIMC) jāiesniedz rakstisks iesniegums un 16.06.2016.RIIMC iekšējo noteikumu Nr. 2-nts "Kārtība, kādā saskaņo pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas" norādītie dokumenti. Komisijas sēdes notiek katra mēneša pēdējā trešdienā. Pēc dokumentu atbilstības izvērtēšnaas komisija pieņem lēmumu un nosūta to iesniedzējam.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, pa pastu vai e-pastā ar drošu elektorinisku parakstu parakstītu dokumentu. Programmas saskaņošanai jāiesniedz RIIMC iekšējo noteikumu, kas nosaka kārtību, kādā saskaņo pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas, 6.punktā norādītie dokumenti: iesniegums, programma, apliecības paraugs un lektoru CV. Dokumetus programmas saskaņošanas komisijai iesniedz ne vēlāk, kā 3 darba dienas pirms komisijas sēdes.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Klients saņem RIIMC komisijas lēmumu par programmas saskaņošanu vai atteikumu saskaņot programmu parakstītu ar drošu elektronisku parakstu uz iesniedzēja norādīto e-pasta adresi .

Saņemt pakalpojumu

Uzzināt vairāk